Financiën / donateurs

spellenkastWilt u iets betekenen voor een ander..?

Maak dan het werk in het Aanloophuis mogelijk!

Het Aanloophuis wordt volledig gefinancierd door de kerken van Leeuwarden, daarnaast zijn er de eenmalige collectes en tevens de giften.

Er wordt projectmatig gewerkt, dit betekent dat er bij grote investeringen aan fondswerving gedaan wordt. Voor het organiseren van extra activiteiten is het budget beperkt, zodat een gift of een extra collecte zeer welkom is.

Donateur worden?

Het is belangrijk dan het Aanloophuis breed wordt gedragen door de samenleving. Daarom is naast de geldelijke steun van de kerken particuliere financiële hulp onmisbaar. Bent u het hiermee eens, dan kunt u donateur worden.

Ga naar het contactformulier en vul uw naam/adres/woonplaats in en het toegezegde bedrag.

Een gift overmaken?

U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer:
NL67INGB0005687088 t.n.v. Aanloophuis Leeuwarden.

Dank!
Iedereen die ons steunt in het werk in het Aanloophuis willen we heel hartelijk danken! Het Aanloophuis kan niet bestaan zonder uw giften/inzet.
Wij sturen ook graag persoonlijk een bedankje, daarvoor kunt u uw gegevens achterlaten bij de secretaris of coördinator.

Het Aanloophuis is aangemerkt als ANBI en dus zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar bij de belasting.