Financiën

Het Aanloophuis wordt gefinancierd door de kerken van Leeuwarden. Daarnaast zijn er eenmalige of periodieke  giften/donaties van particulieren, bedrijven en organisaties.

Er wordt projectmatig gewerkt, dit betekent dat er bij grote investeringen aan fondswerving wordt gedaan.

Voor het organiseren van extra activiteiten is het budget beperkt, zodat een gift, donatie of een extra collecte zeer welkom is.

Wilt u geven of doneren?

Maak dan gebruik van ons donateursformulier.

U kunt ook geld overmaken. ons rekeningnummer is: NL67 INGB 0005 6870 88 t.n.v. Aanloophuis Leeuwarden

ANBI

Het Aanloophuis is aangemerkt als ANBI en dus zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar bij de belasting.