Organisatie

Organogram aanloophuis leeuwardenHet Aanloophuis heeft een platte en eenvoudige structuur en draait bijna volledig op vrijwilligers.

Het bestuur houdt zich bezig met beleidszaken en is eindverantwoordelijk.

De coördinator is verantwoordelijk voor de praktische zaken in het Aanloophuis. De coördinator – een professionele kracht – is de spil tussen het bestuur en de werkvloer.

Ondersteuners zijn verantwoordelijk voor hun dienst (een keer in de 3 weken) en worden ondersteund/begeleid door de coördinator. De ondersteuners op hun beurt begeleiden de vrijwilligers tijdens hun dienst.

De diverse werkgroepen vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de coördinator.