Donateurs-informatie

spellenkastWilt u iets betekenen voor een ander..?

Maak dan het werk in het Aanloophuis mogelijk!

Het Aanloophuis wordt volledig gefinancierd door de kerken van Leeuwarden, daarnaast zijn er de eenmalige collectes en tevens de giften.

Er wordt projectmatig gewerkt, dit betekent dat er bij grote investeringen aan fondswerving gedaan wordt. Voor het organiseren van extra activiteiten is het budget beperkt, zodat een gift of een extra collecte zeer welkom is.

Donateur worden?

Het is belangrijk dat het Aanloophuis breed wordt gedragen door de samenleving. Daarom is naast de geldelijke steun van de kerken particuliere financiële hulp onmisbaar. Bent u het hiermee eens, dan kunt u donateur worden.

Ga naar het donateursformulier en vul uw gegevens in.

Het Aanloophuis is aangemerkt als ANBI en dus zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar bij de belasting.