Verwante organisaties

 

 • Kerken met stip
  Overzicht van locaties voor ex-gedetineerden die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven.
 • Zienn
  Woonondersteuning, opvang en woonvoorziening
 • Stichting Straatpastoraat Leeuwarden
  De Stichting stelt zich ten doel geestelijke zorg te bieden aan dak- en thuislozen in Leeuwarden.
 • Diaconaal Platform Leeuwarden
  Het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) is een spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken/diaconieën naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale- en maatschappelijke zorg.
 • Leger des Heils
  Dagopvang dak- en thuislozen, Servicecentrum “De Tuinen”, Tuinen 32,
  8911 KE Leeuwarden, tel: 058-2164565
 • Voedselbank Leeuwarden
  voedselbankDe voedselbank verstrekt levensmiddelen aan mensen die dit dringend nodig hebben. Voedselbank Leeuwarden, Tylkedam 51
  8918 LW Leeuwarden.
 • Kor Schippers
  Trainingscentrum specifiek gericht op het soort werk wat in het Aanloophuis gedaan wordt.