Doelstelling

homeless

Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben.

Van de medewerkers wordt gevraagd dat zij hiermee instemmen en er voor de gasten op aanspreekbaar zijn.

Interkerkelijke stichting

Het Aanloophuis Leeuwarden is een interkerkelijke stichting. De kerken zorgen voor de nodige financiën om het Aanloophuis draaiende te houden.

De deelnemende kerken zijn: