Gedragsregels

Bord met gedragsregels AanloophuisWij van het Aanloophuis vinden het belangrijk dat onze gasten zich er thuis voelen. Om het verblijf voor iedereen plezierig te houden zijn er een beperkt aantal gedragsregels opgesteld, zoals deze in het halletje zijn vermeld.

 • Je bent van harte welkom, wij rekenen op jouw positieve bijdrage aan de sfeer binnen ons Aanloophuis.
 • Je weet dat alcohol, drugs, jatgoed, wapens en mobiel bellen niet zijn toegestaan.
 • Consumpties kun je de hele dag door bestellen, zelf aan de bar ophalen en direct afrekenen! Een meegebracht lunchpakket (boterhammen/fruit) mag binnen worden opgegeten.
 • Ook jij bent medeverantwoordelijk voor het open blijven van het Aanloophuis. Zorg daarom voor een goede sfeer. Luidruchtige groepjes, handel en gebruik voor of dichtbij het Aanloophuis doet de buren klagen!

Afgesproken gedragsregels
In overleg met het Leger des Heils heeft de gemeente Leeuwarden gedragsregels vastgesteld. Het Aanloophuis sluit zich hier graag bij aan.

Een aangename gast is een gast die in woord en gedrag geen andere gasten en medewerkers lastig valt. Om dit te bewerkstellingen gelden onderstaande regels:

 1. Om toegang te krijgen is een pasje noodzakelijk. U dient zich binnen 5 dagen bij de leiding te laten registreren. Er zal dan aan de hand van criteria een pasje worden uitgereikt dat toegang geeft tot het Aanloophuis in Leeuwarden.
 2. Het is zowel tijdens als buiten de openingstijden van de dagopvang niet toegestaan om in de directe omgeving van het pand rond te hangen.
 3. Wapens, waaronder messen, flessen of gereedschap mogen niet in het pand worden meegenomen.
 4. Het is verboden om in het pand drugs en/of alcohol e.d. in het bezit te hebben.
 5. We hebben respect voor eigen en andermans eigendommen.
 6. Diefstal en vernieling worden niet getolereerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie en de schade verhaald op de dader.
 7. We hebben respect voor eigen en andermans integriteit. Geweld, agressie, schelden, bedreigingen, (seksuele) intimidatie, discriminatie e.d. worden niet geaccepteerd. Bij bedreiging of agressie naar medewerkers wordt altijd en direct aangifte gedaan bij de politie.
 8. Alles wat door of bij wet verboden is, is in de dagopvang ook verboden.
 9. Men dient de aanwijzingen van de medewerkers van de dagopvang op te volgen.
 10. Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot een al dan niet tijdelijk pandverbod (sanctie).