Voor wie

Het Aanloophuis staat open voor wie geen huis of thuis heeft of eenzaam is en op zoek is naar warmte en gezelligheid.

Toegangspas

Voor toegang tot het Aanloophuis moet je een toegangspasje hebben. Deze is verkrijgbaar bij het Leger des Heils. In bijzondere gevallen kan deze ook door het Aanloophuis zelf worden verstrekt.

Intake

Bij het eerste bezoek wordt altijd een intakegesprek gehouden.

Uitsluiting

Mensen die bij de opvang van Zienn op de Zuidergrachtswal komen, kunnen helaas niet worden toegelaten in het Aanloophuis.