Contact

Aanloophuis Leeuwarden

Interkerkelijke Stichting Aanloophuis Leeuwarden
Bagijnestraat 36
8911 DR Leeuwarden
Telefoon: (058) 212 72 37

Openingstijden:
Zaterdag van 13.00 uur – 15.15 uur
Zondag van 11.00 – 15.15 uur

E-mail:

Algemeen: info@aanloophuisleeuwarden.nl
Coördinator: coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
Voorzitter: voorzitter@aanloophuisleeuwarden.nl
Secretaris: secretaris@aanloophuisleeuwarden.nl
Penningmeester: penningmeester@aanloophuisleeuwarden.nl
Bouwkundige zaken: bouwkundigezaken@aanloophuisleeuwarden.nl

Voor giften:
NL67INGB0005687088 t.n.v. Aanloophuis Leeuwarden
Het Aanloophuis is aangemerkt als ANBI en dus zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar bij de belasting.

Dank!
Iedereen die ons steunt in het werk in het Aanloophuis willen we heel hartelijk danken! Het Aanloophuis kan niet bestaan zonder uw giften/inzet.
Wij sturen ook graag persoonlijk een bedankje, daarvoor kunt u uw gegevens achterlaten bij de secretaris of coördinator.

U kunt ook contact opnemen via onderstaand formulier:

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht