Samen vieren 40 jaar Warmhartigheid: vrijwilligers

Het Aanloophuis Leeuwarden bestaat 40 jaar en hier staan we graag bij stil op een feestelijke én bijzondere manier.

Wellicht ben jij één van die vele vrijwilligers of je draagt het Aanloophuis een warm hart toe. Jij bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op zaterdag 23 maart vanaf 9.30 uur in de prachtige Grote of Jacobijner Kerk, Jacobijnerkerkhof 95, 8911 EN Leeuwarden:
• Ruimte voor ontmoeting
• Een woord van burgemeester Sybrand Buma
• Een kijk op presentatie en op straat; Trainingscentrum Kor Schippers Rotterdam
• Zanggroep Vierstem

Aanmelden verplicht via 40jaar@aanloophuisleeuwarden.nl vóór 16 maart
Hierbij aangeven: je naam, e-mailadres, namens welke organisatie je komt en of je mee eet met de lunch.