Samenspel

Nieuwjaarsbijeenkomst – van de voorzitter

Wat fijn dat jullie gekomen zijn om met elkaar in het Aanloophuis het nieuwe jaar 2020 in te luiden. Dat is een goede gewoonte. Samen houden we het Aanloophuis draaiende: gastheren en gastvrouwen, ondersteuners, schoonmakers, klusjesmensen, kookploegen, boodschappers, bloemenverzorgers, stagiaire, coördinator en bestuur.

Ons samenspel maakt dat wij onze gasten kunnen blijven ontvangen. We hopen dit ook in het nieuwe jaar te kunnen voortzetten.

Ik noem een aantal concrete zaken die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn. Nadat in 2018 de cv beneden vervangen moest worden, is in het afgelopen jaar boven de cv (19 jaar oud) vervangen. Via fondsenwerving hebben we hiervoor de middelen bij elkaar gekregen. Ook wordt deze week het versleten biljart vervangen. Verder is een lang gekoesterde wens van onze gasten in vervulling gegaan: sinds kort is er een open wifi-netwerk.

Onze gasten maken gebruik van de ideeënbus. Die staat er voor iedereen. Dus heb je een goed idee voor het Aanloophuis: maak daar gebruik van!

Het Aanloophuis is een initiatief van 9 kerken in Leeuwarden. Zij dragen het Aanloophuis al 36 jaar lang, ook financieel. Daarnaast zijn er collectes, particuliere giften, gemeentelijke subsidie en fondsenwerving, waarmee we het financiële hoofd net boven water houden. Dit jaar is er het landelijke Franciscusfonds bij gekomen, dat ons de komende drie jaar wil ondersteunen, zowel financieel, als bij het denken over de toekomst van het Aanloophuis. Dit Franciscusfonds steunt op deze manier zo’n 80 inloophuizen en straatpastoraten in heel Nederland. Een unieke erkenning ons werk en dat van de andere inloophuizen in Nederland. U begrijpt: wij zijn daar als bestuur erg blij mee.

Tenslotte een dringende oproep: Wij zoeken nieuwe vrijwilligers: gastvrouwen, gastheren en schoonmakers voor een paar uurtjes op de maandagmorgen! Dus kijkt u in uw omgeving rond en maak mensen warm voor het Aanloophuis!

Ons samenspel maakt dat wij onze gasten kunnen blijven ontvangen!

11 januari 2020.