Interview Omrop Fryslân

Omrop Fryslân kwam op maandagochtend 28 januari de genomineerden voor de ‘meer dan handen vrijwilligersprijs’ interviewen over hun prachtige werk en wat de prijs voor hen betekende. U kunt het terug luisteren op omrop Fryslân radio gemist. Tussen 7 en 9 uur. Hier is Bauke Deelstra van omrop Fryslân in gesprek met onze coördinator Titia de Boer.