Nieuwjaarspraatje

We mogen terugkijken op een goed jaar voor het Aanloophuis. Een aantal bijzonderheden van het afgelopen jaar wil ik hier noemen. De grootste verandering is natuurlijk dat het Aanloophuis sinds 1 december rookvrij is. Dat is een grote stap vooruit voor de gastvrouwen en gastheren, die nu niet meer geheel doorrookt thuiskomen. En voor onze gasten is het natuurlijk ook veel beter. Het rookhok kon met sponsorgelden worden gefinancierd. Voor onze gasten is de rookruimte in de steeg een goede tussenoplossing. We hopen natuurlijk dat dit ons ook meer vrijwilligers oplevert!

Verder werd er o.a. een sponsorloop gehouden, waarbij de lopers zich lieten sponsoren met pakken koffie voor het Aanloophuis. De protestante gemeente van Stiens schonk ons de opbrengst van een braderie. We kregen van een mevrouw diverse keren levensmiddelen, maar vooral ook heel veel fruit, (o.a. ananassen met liefde geslacht door de vrijwilligers!) De Rotary komt nog steeds koken voor de gasten en vanuit één van de betrokken kerken bood zich een kookploeg aan. En met kerst konden we dekens uitdelen van de grootste gehaakte deken van LF 2018!

De grootste verandering is natuurlijk dat het Aanloophuis sinds 1 december rookvrij is.

En een doorkijk naar 2019: er is een nieuwe kleine folder en we gaan actief donateurs werven. De website is hiervoor zo ingericht dat iedereen zich eenvoudig als donateur kan aanmelden.

Intussen doen de gastheren en gastvrouwen, ondersteuners, schoonmaaksters, klusjesmannen, allen bijgestaan door Titia gewoon hun werk. Elk weekend, elke woensdagavond en met kerst. En dat allemaal al 35 jaar lang met vele, vele vrijwilligers!

Prachtig dat dat wordt gezien en erkend in onze stad. We zijn genomineerd voor de landelijke “Meer dan handenprijs”. Wat een compliment! En mensen, niet vergeten om te stemmen voor de publieksprijs!

Er is één iemand in ons midden die zich de hele periode van 35 jaar heeft ingezet als vrijwilliger voor het Aanloophuis. Dat is Harm. We hebben het in de krant kunnen lezen. We zijn niet gewoon om één iemand speciaal in het zonnetje te zetten, -we doen het immers met elkaar- maar dit is zo’n bijzondere prestatie dat we vandaag een uitzondering maken. Te meer daar Harm heeft aangegeven te willen stoppen. Harm, we bedanken je voor je trouwe inzet al die jaren, samen met jullie team onder leiding van ondersteuner Eduard.