Even voorstellen: nieuwe coördinator Marieke Jooste-Heinkens

Wat is jouw achtergrond?

Ik ben opgeleid als sociaal werker, trainer en supervisor. Ik heb gewerkt bij de GGZ op diverse afdelingen en ben ambulant begeleider geweest bij een crisis- en vrouwenopvang. Ik heb lange tijd in Kaapstad, Zuid-Afrika gewoond, waar ik onder andere in een tehuis voor adolescente jongens en in een tehuis voor minderjarige vluchtelingen heb gewerkt.

Waar kom jij vandaan?

Ik heb mijn kinderjaren doorgebracht in Reduzum en ben als tiener verhuisd naar Heerenveen. Ik heb gestudeerd in Leeuwarden en Groningen, stage gelopen in België, gereisd door India en tien jaren gewoond in Zuid-Afrika. Ik zie mijzelf als een wereldburger met Friese roots.

Waarom heb je gesolliciteerd bij Aanloophuis Leeuwarden?

Het centraal stellen van de mens en gelijkwaardigheid is een visie die ik aanhang. Ik heb te veel gezien dat organisaties, met de beste bedoelingen, het werk zo inrichten dat systemen de overhand krijgen. De tijd die besteed wordt aan administratie gaat af van de tijd waarin echte menselijke aandacht aan een cliënt besteed kan worden.

Bij Aanloophuis Leeuwarden staat de mens wel op de eerste plaats. Niet alleen de bezoekers, maar ook de vele vrijwilligers worden echt gezien.

Wat doe je in je vrije tijd?

Mijn passie is leren en het geleerde delen. Ik zal dan ook eeuwig student blijven. Op dit moment doe ik de Master Begeleidingskunde waarbij het gaat om het menswaardige maken van organisaties. Daarnaast zet ik me vrijwillige in voor Stichting Denova, opgericht door mijn man en mij. Het doel van deze stichting is de armoede bestrijden voor een kleine gemeenschap in Zuid-Afrika.

Afscheid van Titia de Boer

In een gezellig samenzijn in (helaas) zeer kleine kring heeft het bestuur van het ‘Aanloophuis’ op 3 oktober 2020 afscheid genomen van onze coördinator Titia de Boer.

Titia heeft zich met hart en ziel ingezet voor het Aanloophuis en was vaak het gezicht naar buiten toe. Het Aanloophuis is Titia daar zeer dankbaar voor! Na ruim 10 jaar bij het ‘Aanloophuis’ te hebben gewerkt begint Titia aan een nieuwe baan. Als bestuur en vrijwilligers wensen haar veel succes en voldoening in haar nieuwe werk.

Een boek vol herinneringen van vrijwilligers en gasten
Titia geeft hieronder in haar eigen woorden weer, hoe zij het werk in het Aanloophuis heeft ervaren.

Dank voor alles

September 2020: mijn laatste maand als coördinator in het Aanloophuis. Een plek waar ik met zo ontzettend veel plezier ben! In verschillende kleine settingen heb ik dag kunnen zeggen tegen een aantal mensen (i.v.m. de corona-maatregelen).

Daarnaast wil ik hier iedereen bedanken voor alle vertrouwen, ontmoetingen, aandacht, hulp, samenwerking, koffie gezelligheid en gesprekken! Ik vond het geweldig dat ik 10 jaar lang met zoveel van jullie een stukje op mocht ’lopen’ in mijn reis door het leven!

Bij de laatste bestuursvergadering las ik een stuk voor van Martin Buber uit het boek ’Chassidische vertellingen’ waarin een mooie opdracht staat. Hierover gaat het, naar mijn idee, in het Aanloophuis en in het leven:

Een overijverige leerling was dag en nacht bezig met de bestudering van de heilige geschriften en de betekenis van hun woorden, letters en getallen. Op zekere dag komt hij bij zijn rabbi om hem om advies te vragen hoe hij verder kan.

De rabbi ziet hem aan en zegt: ‘Ik heb je alles geleerd wat ik weet, ik kan je nu alleen nog doorverwijzen naar mijn leermeester, de grootste die ik ken. Hij heeft een herberg in een dorpje op een dagreis hiervandaan. Ga naar hem toe en vraag hem om advies.’

Als de leerling aankomt in de herberg, besluit hij om, voordat hij zich bekend gaat maken, de herbergier te observeren. Hij is benieuwd wat deze rabbi allemaal doet om God te vinden en waarom hij zo’n grote rabbi is.

Zo gaan er dagen voorbij, maar hij ziet de goede man helemaal niets speciaals doen. De gehele dag is hij bezig met het werk in de herberg, het ontvangen van de gasten, het koken van maaltijden, het doen van de afwas. Hij studeert niet in de Thora, doet geen speciale gebeden of meditaties en heeft ook geen leerlingen om zich heen.
Na vijf dagen besluit de leerling terug te keren naar zijn rabbi; hij zal wel een vergissing hebben begaan.

Hij vertelt het hele verhaal aan hem en eindigt met: ‘Hij was enkel bezig met het dagelijks werk.’

Daarop zegt de rabbi: ‘Juist. Dat is waar het over gaat. Dat is wat hem tot zo’n grote rabbi maakt.’

Als laatste zou ik een bekende Ierse zegenbede aan iedereen willen meegeven.
Nogmaals dank, dank voor alles!

Titia de Boer
titia.lwd@gmail.com

Het Aanloophuis Leeuwarden in deze tijd

In gesprek met Titia de Boer

Vreemde tijden voor iedereen, zo ook voor het Aanloophuis in Leeuwarden. Normaal gesproken iedere zaterdag en zondag open voor mensen die geen huis of thuis hebben of eenzaam zijn. De afgelopen maanden moesten ze noodgedwongen de deuren sluiten.

Sinds zaterdag 6 juni is het Aanloophuis weer open, weliswaar beperkt. Wij zijn benieuwd hoe het gaat met het Aanloophuis, maar ook hoe het gaat met Titia de Boer, coördinator van het huis. Wat betekent deze tijd voor haar?

Hoe is het met jou? Hoe ervaar je deze tijd?

“Dank dat je dat vraagt. Het gaat goed met mij. In mei was ik zelf wat ziek, bronchitis, en dus heb ik me laten testen voordat ik weer in het Aanloophuis begon. Gelukkig had ik geen corona en kan ik met een gerust hart weer aan de slag. Ik ervaar deze tijd als een tijd waarin veel in een ander licht komt te staan. Het geeft een andere dynamiek en andere perspectieven. En dat is soms lastig, angstig en ook verhelderend. Nederland stond vanaf maandag 16 maart stil en wat ik zag was een grote saamhorigheid. We moesten allemaal binnen blijven, niet afspreken met anderen of uitgaan. Voor iedereen gold dezelfde regels, niemand uitgezonderd. Voor een deel van onze bezoekers hadden deze maatregelen weinig invloed op hun dagelijkse leven. Ze zijn eenzaam, gaan weinig uit en hebben geen groot sociaal netwerk. Voor hen waren we de afgelopen maanden allemaal gelijk. Het overkomt ons allemaal, ongeacht je situatie.”

Titia gaat verder: “De afgelopen winter was best druk. Ik heb meerdere banen en opeens veranderde alles. Er werd op de rem getrapt maar we moesten ook door. Op zoek naar andere vormen om toch beschikbaar te zijn. Naast het Aanloophuis, waar ik 20 uur per week voor werk, ben ik ook werkzaam als stafmedewerker op een dagbestedingsplek voor mensen met een psychiatrische aandoening en ben ik co-trainer voor de opleiding die ik zelf ook heb gevolgd om dit werk te kunnen doen.“

Hoelang zijn jullie dicht geweest en was er wel ergens een opvang voor daklozen?

“Na de tv-toespraak op maandag 16 maart van premier Mark Rutte moest het Aanloophuis dicht in verband met de beperkte ruimte en het advies: blijf zoveel mogelijk thuis. Voor mensen die dakloos zijn is dit uiteraard lastig. We hebben contact gezocht met het Leger des Heils en we hebben samen gezorgd dat ze in het weekend bij hen terecht konden. Ze hebben een grotere ruimte waardoor er meer afstand kan worden bewaard. Voor iedereen die wel een eigen plek had, wat voor plek dan ook maar, gold natuurlijk: thuis blijven! Een aantal van onze vrijwilligers is bij het Leger des Heils aan de slag gegaan.”

Wat heb je de afgelopen maanden gedaan?

“Omdat we geen gegevens van gasten hebben, konden we niemand bereiken. Onze enige manier om iets te laten weten was via onze website, flyers voor de ramen, via andere organisaties en als we iemand tegen kwamen op straat een praatje te maken. Ik heb gezorgd dat de informatie steeds up-to-date was en aangegeven dat mensen contact op konden nemen als ze dat wilden. Daarnaast ben ik de stad een aantal keren in gegaan, daar ontmoette ik mensen en dat was heel nuttig en prettig. Ook vrijwilligers die in de stad wonen hebben praatjes aangeknoopt met bezoekers als ze die in de stad tegen kwamen. Van bezoekers hoorden we dat ze dit erg waardeerden. Dit hebben we samen met Geke Boersma, straatpastor in Leeuwarden, gedaan.

Mijn motivatie is om mensen aan te kijken, te zien en te verwelkomen. Weten dat ze geliefd zijn.”

Met de groep vrijwilligers heb ik uiteraard contact gehouden. Zij zijn de dragende krachten van het Aanloophuis en konden opeens ook niet meer komen. Iedereen reageert weer anders, een grote groep van onze vaste krachten valt ook in de zogenaamde risicogroep vanwege leeftijd, werk of thuissituatie. We hebben contact gehad over de ontwikkelingen, mogelijkheden en beperkingen. Het was soms wel lastig om iedereen mee te nemen. Zelf was ik er behoorlijk druk mee en wanneer er, samen met het bestuur, besluiten werden genomen wil je al snel alleen het besluit vertellen. Het proces, wat daarvoor af is gegaan, is ook goed om mee te geven aan de vrijwilligers. Dat is soms wel lastig in deze tijd, aangezien je elkaar niet ziet. Met het bestuur heb ik doorlopend contact gehouden. We hebben steeds gekeken naar mogelijkheden.”

Hoe is het met jullie trouwe bezoekers?

“Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven. De ene heeft het heel erg lastig gevonden en de ander heeft zich er prima doorheen geslagen. In de gesprekken is er vaak een soort gelijkgestemdheid, omdat het ons allemaal overkomt. We moeten het samen doen en dat geeft een andere verbondenheid.”

Sinds zaterdag 6 juni zijn jullie weer open. Hoe gaat het nu en hoe reageren de bezoekers en de vrijwilligers?

“Er mogen nu maximaal tien gasten tegelijk binnen zijn in verband met de anderhalve meter maatregel. Dat betekent ook dat we bij de gemeente Leeuwarden aan hebben gegeven dat we niet de hele groep mensen die dakloos zijn op kunnen vangen. We hebben daar domweg nu onvoldoende ruimte voor. Ook hebben we een kleinere groep vrijwilligers die nu kan/mag komen. Het Leger des Heils blijft dus in de weekenden open voor deze groep en wij richten ons nu op al die mensen die zich eenzaam voelen en/of zich bij ons thuis voelen. De gasten reageren erg positief, ze zijn blij dat ze weer bij ons terecht kunnen, blij dat ze ons en elkaar weer kunnen ontmoeten. Het is weer gezellig!

De vrijwilligers zijn positief en vaak creatief met oplossingen. Veel geven aan dat ze het fijn vinden hier weer te kunnen zijn. Fijn om weer iets te kunnen doen en te betekenen voor een ander. Anderen, die thuis zijn, leven mee. Soms wordt er een warme cake gebracht of een kaart gestuurd aan ons, bezoekers en andere vrijwilligers. Er is een grote betrokkenheid en dat is zo fijn om te ervaren.”

Hebben jullie veel maatregelen moeten nemen, voordat jullie weer open konden gaan?

“Met minder vrijwilligers en minder gasten werken we nu in kleinere teams, er is dus een nieuw rooster gemaakt en er is (nog) meer aandacht voor de schoonmaak en hygiëne. Bij de ingang hebben we een soort balie en daar zit nu een doorzichtig scherm voor. We hebben zitplaatsen op anderhalf meter van elkaar gecreëerd. Er is ruim de gelegenheid om handen te wassen, handdesinfectans te gebruiken en bij de bar ook anderhalve meter afstand houden. De mensen krijgen gratis koffie en thee, brood en soep om te voorkomen dat er geld heen en weer gaat. En we werken volgens nieuw geschreven protocollen.”

Lopen jullie ook nog tegen zaken aan?

“Een lastig deel in de praktijk is het geluid. Een gesprek op afstand gaat niet makkelijk zonder dat de hele zaal meeluistert. En nu er minder mensen binnen zijn dempt het geluid ook minder.
Daarnaast hebben we erg behoefte aan een paar mensen die regelmatig willen helpen schoonmaken, het Aanloophuis ziet er altijd verzorgd en schoon uit en dat willen we graag zo houden. Maar daar komen we een paar handen te kort.”

Hoe ervaren vrijwilligers het werk wat ze doen? Wat bezielt hun (en jou) om dit werk te doen?

“In het Aanloophuis komen veel mensen die zich vaak buitengesloten of onterecht behandeld voelen. Dit voelt als onrechtvaardig en is voor mij een motivatie om altijd weer hun verhalen aan te horen, om deze mensen aan te kijken, te zien en te verwelkomen. Weten dat ze ‘geliefd’ zijn. En bijna altijd blijkt dat ze niet zoveel verschillen van mij of wie dan ook. Dat ze er ook graag ‘bij willen horen’.

Vrijwilligers hebben natuurlijk verschillende motieven, maar altijd vanuit een wens iets goeds te doen voor een ander. Over het algemeen vinden de vrijwilligers het leuk werk. In het begin zijn ze vaak verrast over de gezellige sfeer en de contacten die ze met bezoekers hebben.”

Een open plek is in deze tijd zo ontzettend nodig”

Wat wil je meegeven aan de lezer?

“Het Aanloophuis is zo nodig in deze stad, of het nu voor vijftig dakloze of voor tien eenzame mensen is. Ik hoop dat iedereen, dichtbij of met wat meer afstand, een betrokkenheid ervaart bij het Aanloophuis en de mensen die hier komen. We weten niet hoe het zich ontwikkelt in de toekomst, maar een open plek, een plek waar we aandacht als iets kostbaars zien, is zo ontzettend nodig.”

“Ik ben dankbaar dat dit al meer dan 35 jaar in deze stad is. En dat in al deze jaren verschillende kerkstromen samen dit huis gaande houden. Laten we hierin trouw zijn. Voor mij is dit een wezenlijk deel van het kerk zijn in een stad.”

Hoe staat het huis er financieel voor?

“Voor een aantal maatregelen die we in verband met de corona moesten nemen hebben we een fonds aangevraagd en gekregen. Het Aanloophuis wordt door een aantal kerken in Leeuwarden, (CGK, GKV, PKN, VEG, Doopsgezinde Gemeente, Baptistenkerk) gefinancierd, ook de gemeente Leeuwarden steunt ons jaarlijks met een bedrag. Daarnaast is het Aanloophuis afhankelijk van giften, donaties en fondsen. Iedereen die het werk ook belangrijk vindt kan eenmalig of periodiek een gift geven. We hebben op onze website www.aanloophuisleeuwarden.nl een pagina met donateurs-informatie.

Reageren? Neem contact op met Titia. Hieronder de contactgegevens.

Titia de Boer, coördinator Aanloophuis Leeuwarden

coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
058-2127237 / 06-82296393 (‘s maandags aanwezig)

Tekst en beeld: Wibo Roosjen

Gedicht: Coronavirus

Hier een prachtig gedicht wat we van één van onze vaste bezoekers toegestuurd kregen:

Gedicht

Coronavirus 😷
Hè, mag ik geen kus.
Nee er is een besmettelijk virus😧
Heb je dat niet gehoord
Zeg het voort
Voorkomen is beter dan genezen
Even het nieuws uit de krant lezen
Op ’t moment zitten er gaten in mijn leven
Maar dat is voor even
Er is even geen aanloophuis
Overheid zegt blijf liever thuis🏠
Dan maar voor de buis📺
De hele dag??
Maar nu even een lach
Hou het nog even vol
Straks weer veel lol😃

Tineke. maart 2020

Maatregelen rond Coronavirus

Komend weekend is Dagopvang De Tuinen, in samenwerking met Aanloophuis Leeuwarden, open.
Het Aanloophuis is dit weekend gesloten.

Dakloze personen zijn van harte welkom op:
zaterdag: 11.00–15.00 uur
en
zondag: 11.00 – 15.00 uur

We verwelkomen jou graag binnen de dagopvang, Tuinen 32.

Voor alle anderen: Bel, app, mail, sms of gooi een briefje door de bus als je wilt. We nemen graag contact met je op in deze vreemde tijd!

www.aanloophuisleeuwarden.nl
coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
06-82296393

In tussentijd: denk een beetje om elkaar, laten we dit samen doen!

Andere telefoonnummers:
Het Leger des Heils, de Tuinen: 058-2164565
Geke, straatpastor: 06-21452452
Rode Kruis informatienummer voor ouderen en zieken: 070-4455888.


This coming weekend ‘Dagopvang De Tuinen’ (in collaboration with ‘Aanloophuis Leeuwarden’) will be opened.

The Aanloophuis (Bagijnestraat) will be closed.

Homeless people are welcome:
Saturday and
Sunday
from 11.00h till 15.00h

We welcome you at Tuinen 32.

To all others: Call, app, e-mail, text or leave us a note in the letterbox. We would like to stay in touch in these strange times.

www.aanloophuis.nl
coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
06-82296393

In the meanwhile: Take care of each other, we’re in this together.


Le prochain week-end ‘Dagopvang De Tuinen’ en collaboration avec ‘Aanloophuis Leeuwarden’ sera ouvert

L’Aanloophuis (Bagijnestraat) sera fermé.

Les personnes sans logement sont bienvenus:
Samedi et
Dimanche
de 11h00 jusqu’au 15h00

Vous etes bienvenus dans Tuinen 32.

A tous les autres: Sonnez, app, e-mail, sms ou laissez un message dans la boite mail. Nous voulons rester en contact en ces temps étranges.

www.aanloophuis.nl
coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
06-82296393

Entre-temps: pensez les unss aux autrres. Nous devons le faire ensemble.

Samenspel

Nieuwjaarsbijeenkomst – van de voorzitter

Wat fijn dat jullie gekomen zijn om met elkaar in het Aanloophuis het nieuwe jaar 2020 in te luiden. Dat is een goede gewoonte. Samen houden we het Aanloophuis draaiende: gastheren en gastvrouwen, ondersteuners, schoonmakers, klusjesmensen, kookploegen, boodschappers, bloemenverzorgers, stagiaire, coördinator en bestuur.

Ons samenspel maakt dat wij onze gasten kunnen blijven ontvangen. We hopen dit ook in het nieuwe jaar te kunnen voortzetten.

Ik noem een aantal concrete zaken die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn. Nadat in 2018 de cv beneden vervangen moest worden, is in het afgelopen jaar boven de cv (19 jaar oud) vervangen. Via fondsenwerving hebben we hiervoor de middelen bij elkaar gekregen. Ook wordt deze week het versleten biljart vervangen. Verder is een lang gekoesterde wens van onze gasten in vervulling gegaan: sinds kort is er een open wifi-netwerk.

Onze gasten maken gebruik van de ideeënbus. Die staat er voor iedereen. Dus heb je een goed idee voor het Aanloophuis: maak daar gebruik van!

Het Aanloophuis is een initiatief van 9 kerken in Leeuwarden. Zij dragen het Aanloophuis al 36 jaar lang, ook financieel. Daarnaast zijn er collectes, particuliere giften, gemeentelijke subsidie en fondsenwerving, waarmee we het financiële hoofd net boven water houden. Dit jaar is er het landelijke Franciscusfonds bij gekomen, dat ons de komende drie jaar wil ondersteunen, zowel financieel, als bij het denken over de toekomst van het Aanloophuis. Dit Franciscusfonds steunt op deze manier zo’n 80 inloophuizen en straatpastoraten in heel Nederland. Een unieke erkenning ons werk en dat van de andere inloophuizen in Nederland. U begrijpt: wij zijn daar als bestuur erg blij mee.

Tenslotte een dringende oproep: Wij zoeken nieuwe vrijwilligers: gastvrouwen, gastheren en schoonmakers voor een paar uurtjes op de maandagmorgen! Dus kijkt u in uw omgeving rond en maak mensen warm voor het Aanloophuis!

Ons samenspel maakt dat wij onze gasten kunnen blijven ontvangen!

11 januari 2020.

Kerst in het Aanloophuis, een feest!

In het Aanloophuis zijn de voorbereidingen voor kerst in volle gang! Het afgelopen weekend is het huis door bezoekers en vrijwilligers samen versierd. De kerstboom staat en de lichtjes branden, het is er gezellig.
Op 1e kerstdag is het Aanloophuis open voor onze bezoekers. Dan vieren we samen het bijzondere feest van het kwetsbare kind. Voor velen een moment waarin veel naar boven komt. De één wordt geraakt door het verhaal, een ander door herinneringen aan vroeger thuis of de sfeer in de stad. Verdriet, boosheid en kwetsbaarheid bestaan naast geborgenheid en gezelligheid. In het Aanloophuis is er ruimte voor alles. En daar hoort ook een feestelijke maaltijd bij, samen aan tafel.
De volgende dag, 2e kerstdag, is de opvang van het Leger des Heils open zodat niemand alleen of op straat hoeft te zijn.

Wilt u in 2020 ook meehelpen in het Aanloophuis? Kijk eens rond op onze website voor informatie.

We wensen u goede feestdagen en een gezegend nieuw jaar!

Uitslag ‘meer dan handen vrijwilligers prijs’

In februari zijn de landelijke prijzen voor de ‘meer dan handen vrijwilligers prijs’ in Ede uitgereikt. Jammer genoeg hebben we die niet gewonnen. Wél hebben we heel veel positieve publiciteit gekregen: in diverse kranten, bij omroep LEO op de televisie, bij omrop Fryslân op de radio…. Én… we hebben 480 stemmen gekregen! En daar zijn we blij mee!
Ik wil iedereen die op ons gestemd heeft, mede namens het bestuur, heel hartelijk bedanken! Op naar de volgende 35 jaar!

En… wilt u ook vrijwilliger bij ons worden? Neem dan contact op. We hebben u nodig!

Titia de Boer

Interview Omrop Fryslân

Omrop Fryslân kwam op maandagochtend 28 januari de genomineerden voor de ‘meer dan handen vrijwilligersprijs’ interviewen over hun prachtige werk en wat de prijs voor hen betekende. U kunt het terug luisteren op omrop Fryslân radio gemist. Tussen 7 en 9 uur. Hier is Bauke Deelstra van omrop Fryslân in gesprek met onze coördinator Titia de Boer.