Pubquiz voor de bezoekers en de vrijwilligers

Op zondag 14 februari hebben de vrijwilligers Wybrand en Tobias een pubquiz voor de bezoekers georganiseerd. Het was best een klus om die in elkaar te zetten en daarom hebben we dezelfde quiz ook met de vrijwilligers gespeeld. Met de vrijwilligers hebben we dat wel online gedaan.

Toen er nog geen corona was, deden de bezoekers veel spelletjes zoals klaverjassen sjoelen en biljarten. Ook deden we samen puzzels en speelden we tafeltennis. Deze activiteiten kunnen we nu helaas niet meer doen omdat we op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven. Bovendien proberen we te voorkomen dat we dingen, zoals kaarten, door meerder mensen aan laten raken. We organiseren nu activiteiten die we wel samen kunnen doen, maar zittend aan ons eigen tafeltje.

Negen bezoekers deden fanatiek mee. De vragen waren opgedeeld in de categorieën: Het Aanloophuis, muziek, wereldkennis en Leeuwarden. Op het scherm projecteerden we de vragen en nadien de antwoorden. Na afloop kon ieder zijn eigen antwoorden controleren en zijn punten tellen. De winnaars kregen per categorie een kleine prijs.

Op woensdag 10 maart was de online vrijwilligersbijeenkomst. Ondanks de kleine opkomst was de avond erg gezellig. Kennis van de Leeuwarder voetbalverenigingen gaf de doorslag en maakt onze ondersteuner Gert-Jan tot winnaar, maar op de voet gevolgd door Wietske en Marloes.

Met dank aan Tobias en Wybrand voor de organisatie!