ING-actie ‘Help Nederland Vooruit’ 2016

Het Aanloophuis was één van de vijf genomineerden voor de actie ‘help Nederland vooruit’ van de ING bank.
Iedereen kon tot half maart stemmen op één van de vijf doelen. Veel van onze vrijwilligers en andere betrokkenen hebben hun stem uitgebracht en hun netwerk aangespoord hetzelfde te doen.

Daardoor zijn we op de tweede plaats geëindigd! Een voortreffelijk resultaat dus.
Het Aanloophuis ontvangt hierdoor € 3000,-.

Het bestuur van het Aanloophuis bedankt alle stemmers die aan dit
mooie resultaat hebben bijgedragen!