Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2017

In de afgelopen periode heb ik intensief kennis gemaakt met het reilen en zeilen van het Aanloophuis. We kijken terug op weer een druk jaar. In alle opzichten. Allereerst voor wie we ons inzetten: onze gasten. Zij weten ons te vinden. We zien een lichte stijging in het aantal bezoekers, m.n. op de zondagen. Ook het aantal bezoekers van de woensdagmaaltijden neemt toe. Dat zegt iets over de grote behoefte die er is bij een grote groep mensen. Velen zoeken warmte en gezelligheid en een luisterend oor.

Dat zegt ook iets over onze gastvrijheid. Over hoe jullie gastheren en -vrouwen en ondersteuners elke week weer klaar staan om onze gasten met open armen te ontvangen. Ook als incidenteel de spanning rondom een enkele gast oploopt, staan jullie er. Jaar in, jaar uit. En gelukkig vinden we ook altijd weer nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen. Namens het bestuur onze complimenten en dank daarvoor. En aan onze coördinator Titia een groot compliment voor jou als samenbindende factor, richting de gasten en vrijwilligers. Waar zouden we zijn zonder jouw coördinatie? (Een veel te koud woord voor alles wat jij met hart en ziel doet).

We kunnen onze gasten niet ontvangen als er daarom heen niet altijd anderen zouden staan, die ook bereid zijn om ons huis op orde te houden. Als je hier op maandagmorgen binnenstapt, dan is altijd de schoonmaakploeg aan het werk. Er worden dan ook de nodige klusjes en reparaties verricht. Of er is een website die moet worden bijgehouden. Ik ben verrast door zoveel mensen die zich inzetten om de randvoorwaarden te creëren om onze gasten goed te kunnen ontvangen.

Dat brengt mij bij het onderhoud van Bagijnestraat 36: eind deze maand wordt gestart met de renovatie boven. Dit betreft m.n. de vervanging van de vloerbedekking. Na de winter worden de nodige werkzaamheden verricht aan de buitenzijde van het pand. Dankzij vrijgevige sponsoren en fondsen kan deze renovatie worden uitgevoerd. Met veel dank aan degenen die zich hiervoor inzetten.

Dan het bestuur. We hebben dit jaar afscheid genomen van een aantal bestuursleden. We hebben dus helaas een paar vacatures. Er speelt veel op dit moment en dat vergt veel van ons bestuur. Om één ding te noemen: we zullen onze positie moeten bepalen in de veranderende omgeving van de maatschappelijke opvang. Nog steeds is niet bekend, wat er gaat veranderen, maar dát het gaat gebeuren is een ding dat zeker is. Ik ben blij met een betrokken club mensen in het bestuur, die veel, soms onzichtbaar werk verzetten.

Voorzitter bestuur Aanloophuis, 14 januari 2017.