Wiebe Bergsma

Op 28 juni 2015 is Wiebe Bergsma plotseling overleden. Hij was actief als gastheer bij het Aanloophuis. We hebben in hem een kleurrijk, enthousiast, meelevend en meedenkend vrijwilliger verloren.
Op zijn rouwkaart staat:
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven.

Prediker 3 vers 1 en 2a.

Open huis zaterdag 13 september van 10.00 tot 14.00 uur

Midden in de oude binnenstad van Leeuwarden, in een monumentaal pand aan de Bagijnestraat, staat ons bijzondere Aanloophuis. Hier komen al sinds jaar en dag in het weekend mensen die om diverse redenen een luisterend oor en wat gezelligheid zoeken. Vaak mensen die niet behoren tot de maatschappelijk geslaagden. De ‘ontmoeting’ is een centraal gegeven en er wordt menig bakje koffie gedronken met de enthousiaste vrijwilligers. Het Aanloophuis is voor veel mensen een vast punt in hun bestaan! Over ‘mienskip’ gesproken….

Voor iedereen die het leuk vindt organiseren we een open dag op zaterdag 13 september van 10.00 tot 14.00 uur.

Van harte welkom!

www.aanloophuisleeuwarden.nl

Gastheren/gastvrouwen gezocht!

We zijn doorlopend op zoek naar mensen die bereid zijn om zich in te zetten als gastheer/gastvrouw voor ons Aanloophuis. Iets voor u? Neem dan vrijblijvend contact op met Titia de Boer, onze coördinator. Zij vertelt graag meer over het Aanloophuis en het werk dat hier gedaan wordt.

Zie voor meer informatie onder Vrijwilligers

Jubileum 30 jaar aanloophuis

Vrijdag 27 september 2013 heeft wethouder Andries Ekhart, tijdens een druk bezochte receptie het sponsorbord onthuld en daarmee de renovatie afgerond.

dscn0117Het laatste jaar is er hard gewerkt om het 30-jarige Aanloophuis grondig op te knappen en het interieur flink op te frissen. En, het resultaat mag er zijn! Heel veel mensen hebben zich hiervoor ingezet en veel sponsoren hebben dit financieel mogelijk gemaakt. Dat is wel een “dank je wel” waard. Daarom waren alle vrijwilligers en sponsoren uitgenodigd voor een feestelijke receptie. Tijdens deze gezellige en druk bezochte receptie hebben alle mensen die zich zo ingezet hebben voor het Aanloophuis van een hapje en een drankje kunnen genieten. Het was een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Frits Rijpma, de voorzitter, heeft een toespraak gehouden en de wethouder, Andries Ekhart, uitgenodigd om het sponsorbord te onthullen. Hiermee werd de renovatie afgerond.

dscn0122Nogmaals aan een ieder: dankzij zoveel hulp is het gelukt. Dank u wel!

Vrijwilligerstraining: “Geven en ontvangen”

In de laatste weken van mei 2013 is er voor de gastheren en gastvrouwen van het Aanloophuis een training georganiseerd met de titel ‘geven en ontvangen’. Deze training werd gegeven door Yvonne Medema uit Dokkum.

De doelstelling van het Aanloophuis is ‘beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor de gasten die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben.’
Van de gastheren en gastvrouwen wordt verwacht dat ze zorgen voor een goede sfeer, een praatje maken met de gasten en vooral een luisterend oor hebben.
Maar hoe doe je dat? En wat als de gast er geen behoefte aan lijkt te hebben of als je je geïntimideerd voelt?

Eerst werd er van iedere deelnemer gevraagd om aan de hand van een fotokaart te vertellen wat zijn/haar motivatie is om in het Aanloophuis te werken. Hier kwamen hele verschillende persoonlijke verhalen naar voren. Verrassend en soms ontroerend.
Daarna werd er ingegaan op de problematiek van mensen die tekort gedaan zijn. Welk gedrag zien we? Wat voor gevoelens zitten daar achter?
Yvonne liet ons aan de hand van houten poppetjes zien dan ieder mens een kern, ziel, kind in zich heeft. Als dit kind niet erkend wordt ontstaat er onrecht. Iemand zal dan een overlevingsstrategie inzetten; een controlepoppetje. Dit kan van alles zijn; verdringing in alcohol of drugs, een masker van vrolijkheid hoog houden of wantrouwend worden.
Iedereen kent dit; welke strategie herkennen we zelf? Welk controlepoppetje zetten we zelf in? In contact met onze gasten komen we onze eigen strategie tegen naast de strategie van de gasten. Het is belangrijk te weten hoe je zelf reageert.
Naast het controlepoppetje kunnen we iets anders inzetten; een poppetje dat de regie neemt. Niet vanuit angst of onmacht maar vanuit onze kracht. Dan kunnen we beter onze grenzen aangeven en ruimte geven aan de ander.

De avonden waren leerzaam en gezellig. In de herfst komen er vervolgavonden waarin we dit thema verder uit zullen diepen.

Onbevooroordeelde aandacht

Uit de Leeuwarder Courant van 17 december 2011

In het Leeuwarder Aanloophuis kunnen dak- en thuislozen in het weekeinde terecht. ,,Bij ons hoeven ze niks. Bij ons heeft iedereen weekend’’, zegt coördinator Titia de Boer.

(door WIM SCHRIJVER)

titiaOp de deur van het Aanloophuis in de Bagijnestraat in Leeuwarden is een groot metalen PXsymbool te vinden. Het is het oude Griekse monogram voor Christus. Op subtiele wijze wordt zo al bij de deur duidelijk gemaakt uit welk vaatje wordt getapt.

,,We gaan hier echt geen mensen bekeren, maar het is wel de identiteit waaruit we werken. Dat maakt het wel makkelijker om met elkaar in gesprek te raken over wat je inspireert’’, vertelt Titia de Boer, ruim een jaar coördinator van het Aanloophuis, dat sinds 1983 gedragen wordt door een interkerkelijke stichting. Ook instellingen en particulieren maken het werk door onder meer giften mogelijk.

De Boer is de enige betaalde, parttime kracht van het Aanloophuis naast de pakweg honderd vrijwilligers waardoor het pand op zaterdagmiddag en op zondag open kan zijn. De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige solliciteerde, omdat de korte lijnen met vrijwilligers en bezoekers haar aanspreken. ,,Ik krijg hier echt de kans om met hart en ziel mijn werk te doen.’’

Sinds de start wil het Aanloophuis een laagdrempelige, warme plek zijn waar dak- en thuislozen en andere ,,mensen met een beperkt sociaal netwerk’’ in het weekeinde terecht kunnen, zo valt te lezen in het informatieboekje voor vrijwilligers met als titel ‘Behulpzaam door gewoon aanwezig te zijn’. Alles draait om de presentie, het aanwezig zijn. ,,Het voornaamste is dat je er bent voor de ander, dat je jezelf open wilt stellen zonder vooringenomen te zijn. Je bent er om de ander echt te ontmoeten.’’

Het Aanloophuis wil een plek zijn waar de gasten onbevooroordeeld kunnen aanschuiven, zo staat er. De Boer: ,,Het is in het weekend de enige opvangplek in Leeuwarden die open is. Bij ons hoeven ze niks. Bij ons heeft iedereen weekend. Hier hoef je niet te presteren, een uitkering aan te vragen, papieren te overhandigen. Hier kun je terecht om een goede zaterdag of zondag te hebben met een kopje thee of een kom soep.’’

Wie dat wil, kan op zondagmiddag boven in een zaaltje aanschuiven voor een laagdrempelige, christelijke viering. ,,Daar zitten gemiddeld zes tot twaalf bezoekers.’’ De vrijwilligers van het Aanloophuis hebben het aantal thuislozen in de loop der jaren zien groeien. En ook de problematiek. Ruim tien jaar geleden ging het pand zo’n anderhalf jaar dicht om pas weer open te gaan nadat er een professionele coördinator en ondersteuners waren die de vrijwilligers konden begeleiden. ,,De achtergrond van bezoekers is heel verschillend. Het zijn hoofdzakelijk mannen met allemaal hun eigen, vaak aangrijpende verhaal.’’

De Boer weet dat er soms hard geoordeeld wordt over de bezoekers. ,,Er worden dingen gezegd als: waarom gaan ze niet gewoon werken? Zo’n vraag kan heel terecht zijn, maar die kun je pas stellen als je echt een relatie hebt. Het is zo makkelijk om van buitenaf een oordeel te vellen.’’ Soms gaat het om mensen die prima opleidingen en banen hadden, maar hopeloos vastliepen door uiteenlopende problemen. ,,Waar anderen het wel redden door onder meer hun directe omgeving, is het bij hen toch van de rails gelopen.’’

Het gaat in het Aanloophuis niet om ‘goed doen’, maar om er te zijn voor de medemens, benadrukt de coördinator. ,, We zijn geen naïef clubje, maar een redelijk professionele organisatie binnen een goed draaiend aanbod in de stad.’’ Ze volgt zelf de tweejarige training Urban Mission, bedoeld voor mensen in haar functie en straatpastores. ,,We doen dit werk, omdat de maatschappij nu eenmaal zo in elkaar zit. En omdat we vanuit onze achtergrond er voor de medemens willen zijn.’’

Ze vervolgt: ,,En daarnaast is het goed om de discussie te blijven voeren waarom het Aanloophuis nodig is. Zoals je ook het gesprek moet aangaan over de noodzaak van bijvoorbeeld een voedselbank. Of waaromer in het weekeinde niets is voor de drugsgebruikers, die doordeweeks terecht kunnen in de gebruikersruimte aan de Zuidergrachtswal.’’ In Leeuwarden is namelijk een strikte scheiding tussen gebruikers en mensen die de dagopvang van het Leger des Heils bezoeken. Die laatste groep doet ook het Aanloophuis aan.

Twee jaar geleden werd de zorg van het Aanloophuis uitgebreid: met subsidie van de gemeente – die het Aanloophuis voor het eerst in 2009 kreeg – worden in de winter op woensdag gratis maaltijden verstrekt. En er is een natte ruimte gekomen met drie wc’s en een douche. ,,Daar wordt wekelijks gebruik van gemaakt. Ook kunnen gasten voor een klein bedrag hun kleding laten wassen.’’

Als coördinator is De Boer vol lof over de vrijwilligers. ,,Zeker toen ik hier net was, keek ik met bewondering naar hun inzet. Je merkt ook echt dat vrijwilligers het leuk vinden. Het is een heel positieve club.’’ Op de ramen van het Aanloophuis hangen affiches waarmee vrijwilligers worden geworven. ,,We hebben doorlopend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. We hebben veel jonge mensen, maar die wisselen sneller, omdat ze andere dingen gaan doen of verhuizen. En er is een hele trouwe groep vrijwilligers die al jaren ontzettend veel energie in het Aanloophuis steken.’’

Op eerste kerstdag is er een uitgebreide kerstviering voor de gasten,waarbij samenzang en het kerstverhaal worden gecombineerd met een lopend buffet. Vorig jaar waren er ruim zestig bezoekers. ,,Ik was er toen voor het eerst bij. Het was heel bijzonder om mee te mogen maken’’, aldus De Boer.

Afscheid Bartel Vianen

Onze voorzitter Bartel Vianen heeft per september 2011 zijn functie als voorzitter neergelegd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHij heeft met meer dan 100% enthousiasme en energie zijn beste been voorgezet de afgelopen 12 jaar en het resultaat is geweldig.
Nadat het Aanloophuis een jaar gesloten is geweest is Bartel de grote initiator geweest om het Aanloophuis weer draaiende te krijgen.
Dit is hem gelukt dankzij o.a. meerdere bestuursleden en de vele vrijwilligers die de afgelopen jaren hun best hebben gedaan.
Ja, zelfs heeft zijn taak als voorzitter van het Aanloophuis hem een ondersteuning gegeven in de koninklijke onderscheiding welke hij heeft ontvangen in het verleden.

We hebben vrijdag 7 oktober j.l. op een gepaste manier afscheid van hem genomen in ons Aanloophuis

Bij het afscheid van onze coördinator

“Een vertrouwd gezicht gaat verdwijnen uit Het Aanloophuis”.

Atty, gedurende zes jaar onze coördinator, gaat ons verlaten. Dat kun je opvatten als een korte, zakelijke mededeling. Maar voor de Aanloophuis-gemeenschap betekent dat heel wat.
Voor zowel vrijwilligers als gasten is zij in die jaren het ‘gezicht’ geworden van het huis.

Atty Nicolai, een bewogen vrouw, met een warm hart voor de gasten. Altijd bezig om vooral hen, die vaak zo veel tekort komen, een warme en veilige plek te bieden.
Maar ook de spil in onze grote vrijwilligersorganisatie. Met initiatieven als het gaat om de training van vrijwilligers, om de werving en intake van nieuwe mensen, om verbetering van faciliteiten.
Met als één doel: een Aanloophuis als warme en veilige plek.

Vroeg in het voorjaar 2010 gaf Atty het bestuur te kennen dat zij wilde stoppen. Onder embargo, want niet iedereen hoefde het al te weten. Leeftijd, kinderen, kleinkinderen. En ’t is best een baan die veel van je vraagt. Zes jaar is mooi geweest.

We namen op 2 oktober 2010 afscheid van onze coördinator.
‘s Middags met de gasten, haar gasten. En daarna met vrijwilligers, bestuur en het netwerk in de stad.
Ondertussen hebben we in Titia de Boer gelukkig een opvolger gevonden om die warme en veilige plek in stand te helpen houden. Samen met die honderd-en-nog-wat vrijwilligers.

Willem Visser lid in de Orde van Oranje-Nassau

Oud-bestuurslid Willem Visser is gehuldigd als lid in de Orde van Oranje-Nassau.
willemvisser_ordeoranjenassau1 willemvisser_ordeoranjenassau2

Afgelopen donderdag opgespeld door Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen(NH), oud-wethouder van Leeuwarden.