35 jaar Aanloophuis

35 jaar Aanloophuis!

Kerst 1983, een bijzonder project gaat van start; het Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden wordt geopend! (zie historie) Nu, 35 jaar later, is het Aanloophuis nog steeds ieder weekend open! Dit dankzij de vele, vele handen!! Zo bijzonder, al die jaren, al die mensen! Hoeveel bezoekers hebben zich hier welkom geweten?

Aan iedereen die op de één of andere manier een steentje bij gedragen heeft: Dank! Dank voor alle uren, de bakjes koffie, alle glimlachen, welkomstwoorden, luisterende oren, broodjes, pannen soep en de maaltijden. Dank voor het geld, de grapjes, het schoonmaken, het boodschappen doen, de gezellige uren, het delen van verdrietige berichten, het samen luisteren, alle gebeden. Dank voor alle betrokkenheid op welke wijze dan ook!

Jullie werk en uithoudingsvermogen maakt het Aanloophuis tot een warme en veilige plek in een roerige stad!

Hartelijke groet, Titia de Boer.

Nominatie: Meer dan Handen prijs

We zijn genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs!

Door de landelijke organisatie van de Meer dan Handenprijs is onlangs aan de gemeente Leeuwarden gevraagd om maximaal 3 organisaties, projecten of (burger)initiatieven voor te dragen die het verschil maken in de gemeente.

En wij zijn één van hen!
De genomineerden doen mee aan de race naar de landelijke jury- en publieksprijs. Op 15 februari 2019 worden tijdens een landelijke manifestatie de jury- en publieksprijzen uitgereikt door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gift uit Tilburg

Soms komen van heinde en ver spontane giften. Hier een paar jongeren van de studentenvereniging ‘de navigators’ uit Tilburg.
Zij boden ons fruit en bemoedigingen aan als dank voor een weekendje Leeuwarden.

Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2018

Van de voorzitter

Namens het bestuur van het Aanloophuis heet ik jullie allemaal van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst: vrijwilligers, sponsoren, bestuursleden.

Velen van jullie zijn al lange tijd bij het Aanloophuis betrokken. Sommige vrijwilligers zijn nog maar net begonnen. Wat ons bindt is de inzet voor de gasten van het Aanloophuis. Of je nu gastvrouw of gastheer, ondersteuner, klusjesman, schoonmaakster, voorganger of bestuurslid bent of bent geweest: we doen het voor onze gasten.

Inmiddels is het 34 jaar geleden dat het Aanloophuis werd opgericht. Nog steeds is het Aanloophuis een vaste waarde in onze stad. Dat merk ik in de contacten : oh het Aanloophuis, wat goed dat jullie er zijn! En hoe vaak niet krijgen we spontaan van alles aangeboden.

We kijken terug op weer een goed jaar. Onze gasten weten ons te vinden, in het weekend en bij de woensdagmaaltijden. Dat zegt iets over de behoefte die er is bij een grote groep mensen. Velen zoeken warmte en gezelligheid en een luisterend oor. Dat zegt tegelijk heel veel over onze gastvrijheid. Mensen komen hier graag, omdat ze zich welkom voelen.

We hebben met sponsoring ons huis op orde kunnen houden, door de renovatie zowel binnen als buiten van het afgelopen voorjaar. Nieuwe vloeren en vernieuwing van goten en muren. Het huis is op orde!

Dan het bestuur. We hebben dit jaar afscheid genomen van een paar bestuursleden. Maar ook weer een nieuwe penningmeester gevonden en er is een vacature vervuld van de Baptistengemeente. Daar zijn we blij mee.

Op dit moment zijn we druk met het nieuwe rookbeleid. We zijn genoodzaakt om het Aanloophuis helemaal rookvrij te maken en onderzoeken de mogelijkheid van een kleine rookruimte voor onze gasten. En dat alles op korte termijn. Ik ben blij met een betrokken club mensen in het bestuur, die veel, soms onzichtbaar werk verzetten.

De afgelopen maanden hebben we onze coördinator wegens ziekte moeten missen. Dat hebben we geweten, m.n. in de drukke decembermaanden. Maar wat is dat goed opgevangen door m.n. de ondersteuners! Zij hebben veel extra diensten gedraaid, de briefings en de mail verzorgd en gesprekken gevoerd met nieuwe vrijwilligers. Ook vele anderen hebben een stapje harder gelopen en boden spontaan aan om taken op zich te nemen. Gelukkig kan onze coördinator haar werk geleidelijk aan weer oppakken.

Lieve mensen, een toost uit op ieders inzet voor het Aanloophuis! Ook in 2018!

Nieuwjaarsborrel – 13 januari 2018

Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2017

In de afgelopen periode heb ik intensief kennis gemaakt met het reilen en zeilen van het Aanloophuis. We kijken terug op weer een druk jaar. In alle opzichten. Allereerst voor wie we ons inzetten: onze gasten. Zij weten ons te vinden. We zien een lichte stijging in het aantal bezoekers, m.n. op de zondagen. Ook het aantal bezoekers van de woensdagmaaltijden neemt toe. Dat zegt iets over de grote behoefte die er is bij een grote groep mensen. Velen zoeken warmte en gezelligheid en een luisterend oor.

Dat zegt ook iets over onze gastvrijheid. Over hoe jullie gastheren en -vrouwen en ondersteuners elke week weer klaar staan om onze gasten met open armen te ontvangen. Ook als incidenteel de spanning rondom een enkele gast oploopt, staan jullie er. Jaar in, jaar uit. En gelukkig vinden we ook altijd weer nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen. Namens het bestuur onze complimenten en dank daarvoor. En aan onze coördinator Titia een groot compliment voor jou als samenbindende factor, richting de gasten en vrijwilligers. Waar zouden we zijn zonder jouw coördinatie? (Een veel te koud woord voor alles wat jij met hart en ziel doet).

We kunnen onze gasten niet ontvangen als er daarom heen niet altijd anderen zouden staan, die ook bereid zijn om ons huis op orde te houden. Als je hier op maandagmorgen binnenstapt, dan is altijd de schoonmaakploeg aan het werk. Er worden dan ook de nodige klusjes en reparaties verricht. Of er is een website die moet worden bijgehouden. Ik ben verrast door zoveel mensen die zich inzetten om de randvoorwaarden te creëren om onze gasten goed te kunnen ontvangen.

Dat brengt mij bij het onderhoud van Bagijnestraat 36: eind deze maand wordt gestart met de renovatie boven. Dit betreft m.n. de vervanging van de vloerbedekking. Na de winter worden de nodige werkzaamheden verricht aan de buitenzijde van het pand. Dankzij vrijgevige sponsoren en fondsen kan deze renovatie worden uitgevoerd. Met veel dank aan degenen die zich hiervoor inzetten.

Dan het bestuur. We hebben dit jaar afscheid genomen van een aantal bestuursleden. We hebben dus helaas een paar vacatures. Er speelt veel op dit moment en dat vergt veel van ons bestuur. Om één ding te noemen: we zullen onze positie moeten bepalen in de veranderende omgeving van de maatschappelijke opvang. Nog steeds is niet bekend, wat er gaat veranderen, maar dát het gaat gebeuren is een ding dat zeker is. Ik ben blij met een betrokken club mensen in het bestuur, die veel, soms onzichtbaar werk verzetten.

Voorzitter bestuur Aanloophuis, 14 januari 2017.

ING-actie ‘Help Nederland Vooruit’ 2016

Het Aanloophuis was één van de vijf genomineerden voor de actie ‘help Nederland vooruit’ van de ING bank.
Iedereen kon tot half maart stemmen op één van de vijf doelen. Veel van onze vrijwilligers en andere betrokkenen hebben hun stem uitgebracht en hun netwerk aangespoord hetzelfde te doen.

Daardoor zijn we op de tweede plaats geëindigd! Een voortreffelijk resultaat dus.
Het Aanloophuis ontvangt hierdoor € 3000,-.

Het bestuur van het Aanloophuis bedankt alle stemmers die aan dit
mooie resultaat hebben bijgedragen!

Nieuwe voorzitter Aanloophuis

Vanaf 1 maart 2016 heeft de stichting het Aanloophuis een nieuwe voorzitter. We zijn blij dat Mw. den Hollander deze taak op zich wil nemen en hopen op een goede tijd samen.
Hieronder een kort stukje waarin ze zichzelf voorstelt.

Graag stel ik mij even voor als de nieuwe voorzitter van het Aanloophuis: Mijn naam is Cocky den Hollander , gehuwd en moeder van 3 volwassen kinderen. Ik werk parttime als ambtenaar bij de gemeente De Fryske Marren (in Joure). Daarnaast zing ik in een cantorij van de protestantse gemeente waar wij lid van zijn. Wij zijn in 2000 vanuit Dordrecht naar Leeuwarden gekomen. De stad heb ik goed leren kennen doordat ik zo’n 9 jaar (tot 2014) gemeenteraadslid ben geweest. Zo heb ik ook kennis gemaakt met het werk van het Aanloophuis. Ik vind het fijn daaraan te kunnen bijdragen.

Open dag 2015 succesvol

20150907open dagDe open dag in het Aanloophuis op 12 september was ook dit jaar weer een succes! Het is dé gelegenheid voor iedereen die belangstelling heeft om eens binnen te kijken. De koffie en thee stond klaar, de sfeer was gemoedelijk en de ‘aanloop’ vrij constant. De coördinator, een paar bestuursleden en vrijwilligers ontvingen de mensen en vertelden over het wel en wee in het Aanloophuis. Ook waren er een aantal vaste gasten. Voor herhaling vatbaar, dus ook volgend jaar tijdens monumentendag open huis in het Aanloophuis!

Open dag Aanloophuis!

Zaterdag 12 september van 11.00 tot 14.00 uur

Het Aanloophuis… een plek waar we een ‘mienskip’ vormen.

Ieder met zijn eigen bijzondere verhaal;

gast of vrijwilliger,

groot of klein,

druk of rustig,

in de war of erg gestructureerd,

vrolijk of verdrietig.

Samen zorgen we ieder weekend weer voor een warme en fijne plek waar we ons veilig voelen en waar we aandacht hebben voor elkaar.

Natuurlijk zorgen de vrijwilligers ook voor soep, broodjes, koffie en thee.

Voor iedereen die eens wil kijken hoe we dat doen organiseren we een open dag op zaterdag 12 september van 11.00 tot 14.00 uur.

Van harte welkom!