Gedicht: Coronavirus

Hier een prachtig gedicht wat we van één van onze vaste bezoekers toegestuurd kregen:

Gedicht

Coronavirus 😷
Hè, mag ik geen kus.
Nee er is een besmettelijk virus😧
Heb je dat niet gehoord
Zeg het voort
Voorkomen is beter dan genezen
Even het nieuws uit de krant lezen
Op ’t moment zitten er gaten in mijn leven
Maar dat is voor even
Er is even geen aanloophuis
Overheid zegt blijf liever thuis🏠
Dan maar voor de buis📺
De hele dag??
Maar nu even een lach
Hou het nog even vol
Straks weer veel lol😃

Tineke. maart 2020

Maatregelen rond Coronavirus

Komend weekend is Dagopvang De Tuinen, in samenwerking met Aanloophuis Leeuwarden, open.
Het Aanloophuis is dit weekend gesloten.

Dakloze personen zijn van harte welkom op:
zaterdag: 11.00–15.00 uur
en
zondag: 11.00 – 15.00 uur

We verwelkomen jou graag binnen de dagopvang, Tuinen 32.

Voor alle anderen: Bel, app, mail, sms of gooi een briefje door de bus als je wilt. We nemen graag contact met je op in deze vreemde tijd!

www.aanloophuisleeuwarden.nl
coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
06-82296393

In tussentijd: denk een beetje om elkaar, laten we dit samen doen!

Andere telefoonnummers:
Het Leger des Heils, de Tuinen: 058-2164565
Geke, straatpastor: 06-21452452
Rode Kruis informatienummer voor ouderen en zieken: 070-4455888.


This coming weekend ‘Dagopvang De Tuinen’ (in collaboration with ‘Aanloophuis Leeuwarden’) will be opened.

The Aanloophuis (Bagijnestraat) will be closed.

Homeless people are welcome:
Saturday and
Sunday
from 11.00h till 15.00h

We welcome you at Tuinen 32.

To all others: Call, app, e-mail, text or leave us a note in the letterbox. We would like to stay in touch in these strange times.

www.aanloophuis.nl
coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
06-82296393

In the meanwhile: Take care of each other, we’re in this together.


Le prochain week-end ‘Dagopvang De Tuinen’ en collaboration avec ‘Aanloophuis Leeuwarden’ sera ouvert

L’Aanloophuis (Bagijnestraat) sera fermé.

Les personnes sans logement sont bienvenus:
Samedi et
Dimanche
de 11h00 jusqu’au 15h00

Vous etes bienvenus dans Tuinen 32.

A tous les autres: Sonnez, app, e-mail, sms ou laissez un message dans la boite mail. Nous voulons rester en contact en ces temps étranges.

www.aanloophuis.nl
coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
06-82296393

Entre-temps: pensez les unss aux autrres. Nous devons le faire ensemble.

Samenspel

Nieuwjaarsbijeenkomst – van de voorzitter

Wat fijn dat jullie gekomen zijn om met elkaar in het Aanloophuis het nieuwe jaar 2020 in te luiden. Dat is een goede gewoonte. Samen houden we het Aanloophuis draaiende: gastheren en gastvrouwen, ondersteuners, schoonmakers, klusjesmensen, kookploegen, boodschappers, bloemenverzorgers, stagiaire, coördinator en bestuur.

Ons samenspel maakt dat wij onze gasten kunnen blijven ontvangen. We hopen dit ook in het nieuwe jaar te kunnen voortzetten.

Ik noem een aantal concrete zaken die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn. Nadat in 2018 de cv beneden vervangen moest worden, is in het afgelopen jaar boven de cv (19 jaar oud) vervangen. Via fondsenwerving hebben we hiervoor de middelen bij elkaar gekregen. Ook wordt deze week het versleten biljart vervangen. Verder is een lang gekoesterde wens van onze gasten in vervulling gegaan: sinds kort is er een open wifi-netwerk.

Onze gasten maken gebruik van de ideeënbus. Die staat er voor iedereen. Dus heb je een goed idee voor het Aanloophuis: maak daar gebruik van!

Het Aanloophuis is een initiatief van 9 kerken in Leeuwarden. Zij dragen het Aanloophuis al 36 jaar lang, ook financieel. Daarnaast zijn er collectes, particuliere giften, gemeentelijke subsidie en fondsenwerving, waarmee we het financiële hoofd net boven water houden. Dit jaar is er het landelijke Franciscusfonds bij gekomen, dat ons de komende drie jaar wil ondersteunen, zowel financieel, als bij het denken over de toekomst van het Aanloophuis. Dit Franciscusfonds steunt op deze manier zo’n 80 inloophuizen en straatpastoraten in heel Nederland. Een unieke erkenning ons werk en dat van de andere inloophuizen in Nederland. U begrijpt: wij zijn daar als bestuur erg blij mee.

Tenslotte een dringende oproep: Wij zoeken nieuwe vrijwilligers: gastvrouwen, gastheren en schoonmakers voor een paar uurtjes op de maandagmorgen! Dus kijkt u in uw omgeving rond en maak mensen warm voor het Aanloophuis!

Ons samenspel maakt dat wij onze gasten kunnen blijven ontvangen!

11 januari 2020.

Kerst in het Aanloophuis, een feest!

In het Aanloophuis zijn de voorbereidingen voor kerst in volle gang! Het afgelopen weekend is het huis door bezoekers en vrijwilligers samen versierd. De kerstboom staat en de lichtjes branden, het is er gezellig.
Op 1e kerstdag is het Aanloophuis open voor onze bezoekers. Dan vieren we samen het bijzondere feest van het kwetsbare kind. Voor velen een moment waarin veel naar boven komt. De één wordt geraakt door het verhaal, een ander door herinneringen aan vroeger thuis of de sfeer in de stad. Verdriet, boosheid en kwetsbaarheid bestaan naast geborgenheid en gezelligheid. In het Aanloophuis is er ruimte voor alles. En daar hoort ook een feestelijke maaltijd bij, samen aan tafel.
De volgende dag, 2e kerstdag, is de opvang van het Leger des Heils open zodat niemand alleen of op straat hoeft te zijn.

Wilt u in 2020 ook meehelpen in het Aanloophuis? Kijk eens rond op onze website voor informatie.

We wensen u goede feestdagen en een gezegend nieuw jaar!

Uitslag ‘meer dan handen vrijwilligers prijs’

In februari zijn de landelijke prijzen voor de ‘meer dan handen vrijwilligers prijs’ in Ede uitgereikt. Jammer genoeg hebben we die niet gewonnen. Wél hebben we heel veel positieve publiciteit gekregen: in diverse kranten, bij omroep LEO op de televisie, bij omrop Fryslân op de radio…. Én… we hebben 480 stemmen gekregen! En daar zijn we blij mee!
Ik wil iedereen die op ons gestemd heeft, mede namens het bestuur, heel hartelijk bedanken! Op naar de volgende 35 jaar!

En… wilt u ook vrijwilliger bij ons worden? Neem dan contact op. We hebben u nodig!

Titia de Boer

Interview Omrop Fryslân

Omrop Fryslân kwam op maandagochtend 28 januari de genomineerden voor de ‘meer dan handen vrijwilligersprijs’ interviewen over hun prachtige werk en wat de prijs voor hen betekende. U kunt het terug luisteren op omrop Fryslân radio gemist. Tussen 7 en 9 uur. Hier is Bauke Deelstra van omrop Fryslân in gesprek met onze coördinator Titia de Boer.

Nieuwjaarspraatje

We mogen terugkijken op een goed jaar voor het Aanloophuis. Een aantal bijzonderheden van het afgelopen jaar wil ik hier noemen. De grootste verandering is natuurlijk dat het Aanloophuis sinds 1 december rookvrij is. Dat is een grote stap vooruit voor de gastvrouwen en gastheren, die nu niet meer geheel doorrookt thuiskomen. En voor onze gasten is het natuurlijk ook veel beter. Het rookhok kon met sponsorgelden worden gefinancierd. Voor onze gasten is de rookruimte in de steeg een goede tussenoplossing. We hopen natuurlijk dat dit ons ook meer vrijwilligers oplevert!

Verder werd er o.a. een sponsorloop gehouden, waarbij de lopers zich lieten sponsoren met pakken koffie voor het Aanloophuis. De protestante gemeente van Stiens schonk ons de opbrengst van een braderie. We kregen van een mevrouw diverse keren levensmiddelen, maar vooral ook heel veel fruit, (o.a. ananassen met liefde geslacht door de vrijwilligers!) De Rotary komt nog steeds koken voor de gasten en vanuit één van de betrokken kerken bood zich een kookploeg aan. En met kerst konden we dekens uitdelen van de grootste gehaakte deken van LF 2018!

De grootste verandering is natuurlijk dat het Aanloophuis sinds 1 december rookvrij is.

En een doorkijk naar 2019: er is een nieuwe kleine folder en we gaan actief donateurs werven. De website is hiervoor zo ingericht dat iedereen zich eenvoudig als donateur kan aanmelden.

Intussen doen de gastheren en gastvrouwen, ondersteuners, schoonmaaksters, klusjesmannen, allen bijgestaan door Titia gewoon hun werk. Elk weekend, elke woensdagavond en met kerst. En dat allemaal al 35 jaar lang met vele, vele vrijwilligers!

Prachtig dat dat wordt gezien en erkend in onze stad. We zijn genomineerd voor de landelijke “Meer dan handenprijs”. Wat een compliment! En mensen, niet vergeten om te stemmen voor de publieksprijs!

Er is één iemand in ons midden die zich de hele periode van 35 jaar heeft ingezet als vrijwilliger voor het Aanloophuis. Dat is Harm. We hebben het in de krant kunnen lezen. We zijn niet gewoon om één iemand speciaal in het zonnetje te zetten, -we doen het immers met elkaar- maar dit is zo’n bijzondere prestatie dat we vandaag een uitzondering maken. Te meer daar Harm heeft aangegeven te willen stoppen. Harm, we bedanken je voor je trouwe inzet al die jaren, samen met jullie team onder leiding van ondersteuner Eduard.

Trouwe ‘portier’ verlaat Aanloophuis

Met het vertrek van vrijwilliger Harm gaat het geheugen van het Aanloophuis in Leeuwarden weg. Hij maakte de complete historie van 35 jaar mee.

Harm (70) in gesprek tijdens zijn laatste zondag bij het Aanloophuis, waar hij zijn halve leven vrijwilliger was.
foto Hoge Noorden/Jacob van Essen

uit LC van maandag 7 januari 2018, door Wiebe van der Hout

Vrijwilliger Harm (70, al zou je dat niet zeggen) houdt van duidelijkheid. Twee jaar geleden kondigde hij al aan te stoppen als het Aanloophuis van de kerken 35 jaar zou bestaan. Hij was bij de opening, in 1983. Toen zei oprichter en predikant Gerlof van den Berg: ‘Vrijwilliger? Harm, dat kun jij ook wel.’ Voor zover coördinator Titia de Boer weet – zij is er ‘pas’ acht jaar – ontbrak hij nooit bij zijn dienst eenmaal per drie weken. ,,Ik wilde iets doen, anders verveel ik me’’, geeft de Leeuwarder als simpele verklaring voor zijn inzet.

Harm zit deze zondagmiddag voor de laatste keer op zijn vaste plek bij de ingang van het Aanloophuis. Met zijn onafscheidelijke puzzelboekje met woordzoekers onder handbereik houdt hij zich als een soort portier bezig met het verwelkomen en scannen van pasjes van de gasten.

Honderden bezoekers moet oervrijwilliger Harm – ze worden alleen bij hun voornaam genoemd – in de loop van de jaren gezien hebben in de opvangruimte aan de Bagijnestraat. ,,Een paar duizend’’, schat hij zelf. Zijn vastigheid zit in de eigen ploeg van vijf medewerkers (groep A) onder leiding van Eduard.

,,Harm is de verbindende factor’’, zegt Eduard over hem. ,,Door zijn persoonlijkheid zorgt hij voor rust, stabiliteit en laagdrempeligheid. Hij doet een spelletje kaart, rummikup of dammen met wie het moeilijk heeft. Hij heeft zelf niet door hoe belangrijk dat is.’’

‘Door zijn persoonlijkheid zorgde Harm voor rust en stabiliteit’

Harm heeft meer met puzzels. Hij was puzzelzager bij de sociale werkplaats in Franeker tot zijn moeder zware reumaklachten kreeg. ,,Daarna heb ik veel bij haar gedaan.’’

Hij is nu nog actief als vrijwilliger in de Leeuwarder Pelikaankerk. Ook zingt hij in het evangelisatiekoor en het ouderen koor (beide in Leeuwarden) en bij het Hollandkoor in Heerenveen.

De ruimte om de gasten en de vrijwilligers van het Aanloophuis heen is flink veranderd in 35 jaar. De jongste aanwinst is een afgescheiden ruimte voor wie een sigaret op wil steken, waarmee het Aanloophuis sinds 1 december rookvrij is geworden. ,,Us besikers geane goed om mei dizze foar harren dochs wol grutte feroaring’’, vindt coördinator De Boer, voor twintig uur in de week de enige betaalde kracht. De opvang valt landelijk op, met als gevolg een nominatie voor de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijs’. Daar kan via internet voor gestemd worden.

De plek waar dak- en thuislozen en zij die weinig sociale contacten hebben in het weekeinde terechtkunnen, trekt ’s zaterdags 30 tot 50 en op zondag 40 tot 60 mensen. De belangstelling voor de kerkdienst zondagmiddag op de bovenverdieping wordt wel minder. ,,It is mear in meditaasjegearkomste oan it wurden mei gesprek mei in pear minsken.’’ De begeleiding ervan gebeurt door vrijwilligers van de negen kerken die het Aanloophuis financieel ondersteunen.

Straatpastor Geke Boersma zetelt er ook, maar haar werk is ondergebracht in een aparte stichting. Zij is actief op alle plekken – binnen en buiten – voor dak- en thuislozen, ook door de week. De Boer vertelt over een door haar bijgewoonde crematie van een overleden gast van het Aanloophuis onlangs. ,,Hy wie net tsjerks, mar doe’t hy siik wie krige hy goed kontakt mei de pastor, dy’t ek de kremaasje lieden hat. Der wienen oare gasten en ek frijwilligers by.’’

Het geeft voor de coördinator aan dat de plaats van ontmoeting banden smeedt. ,,Wy besykje om in protte mei elkoar te dwaan. Kofjedrinke, prate, ite, spultsjes, biljerte, tafeltennisje. Wy ha bewust gjin televyzje of computer hjir. It giet om kontakt yn in stabile omjouwing sûnder helpferlienings-, terapy- of evangelisearjende aktiviteiten.’’

Onveilige situaties zijn er zelden. Wel wordt er goed op gelet dat er geen mensen onder invloed van drank of drugs binnenkomen. ,,Dan sizze wy: kom in oare kear mar wer.’’

Mede door gemeentelijk steun is het Aanloophuis ook op woensdagmiddag open voor een warme maaltijd. Die wordt ook in het weekeinde twee keer in de maand geboden. Daarbij krijgt het huis ook een keer in de maand steun van een kookgroep uit kerkelijke kring. En er is meer stille hulp: ,,In taksybedriuw bringt hjir wol iten fan de Sinees, in bakker komt wol mei oaljekoeken en foar it krystmiel binne der sponsoren.’’

Honderd vrijwilligers telt het Aanloophuis, van wie zestig gastheer- of -vrouw zijn. De rest is actief in schoonmaak, onderhoud en diverse andere klussen. Vrijwilligers verbinden zich vaak voor langere tijd aan het Aanloophuis. Toch zie je vooral onder de jongere vrijwilligers nogal wat verloop door studie, ander werk of verhuizing. ,,Wy kinne noch wol wat minsken brûke’’, zegt De Boer.

Helemaal nu de trouwe Harm er mee ophoudt. De Boer: ,,Hy wie der echt altyd. De ienichste kear dat hy net koe, wie doe’t hy in groepsreis nei Israël makke. Doe hat er sadanich ruile dat hy dochs dy tsjinst draaie koe.’’

,,Harm is recht door zee en zegt wat hij denkt. Zo iemand willen we er graag weer bij hebben’’, stelt Eduard. De vertrekker heeft zich nog wel op de reservelijst laten zetten. En hij komt vast nog wel eens eten. ,,Ik schrijf de datums van het schema van groep A in mijn agenda’’, verzekert Harm.

Bij de nieuwjaarsreceptie komende zaterdag wordt de laatste vrijwilliger van het eerste uur in het zonnetje gezet. Hoe? Dat is een verrassing, al had Harm ook daar liefst tevoren helderheid over willen hebben…

https://www.lc.nl/friesland/Trouwe-portier-van-het-eerste-uur-verlaat-Aanloophuis-in-Leeuwarden-24028935.html

Al 35 jaar kerstmaaltijden voor daklozen in het Aanloophuis

[Dit artikel stond in het Friesch Dagblad van 24 december 2018]

Jan Auke Brink

De natte, koude en donkere decembermaand is voor dak- en thuislozen een moeilijke periode. Om ook iets voor hen te kunnen doen, opende ds. Gerlof van der Berg 35 jaar geleden, Kerst 1983, het Aanloophuis aan de Bagijnestraat in Leeuwarden. Woensdag wordt bij het 35-jarig bestaan stilgestaan met een kerstmaaltijd.

foto Jan Spoelstra

Kerst doen we altijd iets bijzonders”, zegt Eduard van Breeden (51) uit Leeuwarden, vrijwilliger bij het Aanloophuis. ,,Woensdag hebben we een korte kerstbijeenkomst en extra lekker eten, dat wordt gesponsord door restaurants. Op dit soort dagen worden we goed bezocht, het gezamenlijk eten wordt gewaardeerd.”

Buitenslaper

Sommige van de mensen komen al jaren lang bij het Aanloophuis, vertelt Van Breeden. ,,Op een beetje drukke zondag komen zo tachtig man binnen. Er zijn gasten die een paar jaar aaneen bij ons komen, soms zijn ze daarna weer een tijdje buiten beeld, maar dan kunnen ze zo ineens weer terugkomen.”

Een deel van de gasten is ‘buiten-slaper’, dat is iemand die overnacht onder bruggen en viaducten of die in het Leeuwarder Bos slaapt. ,,Maar er komen ook veel mensen die thuis de boel niet op orde hebben. De groep verandert de laatste jaren wel. Eerst kwam misschien nog wat vaker de ouderwetse zwerver, waar we een geromantiseerd beeld van hebben. Maar nu zijn het steeds meer mensen met dubbele problematiek, zoals een verslavingsverleden en psychische problemen.”

We komen duidelijk voort uit de kerken, maar we staan open voor iedereen. We evangeliseren niet

Van Breeden is nu acht jaar vrijwilliger bij het Aanloophuis. Zijn vader was 35 jaar geleden bij de oprichting ook al vrijwilliger. ,,In die tijd was het huis ook ’s nachts open, mijn vader draaide toen vaak nachtdiensten, maar dat liep niet altijd goed, er waren te veel problemen. Daarom hebben we nu geen nachtopvang meer.”

Goedkoop bord eten

Het huis, financieel gesteund door de Leeuwarder kerken, staat op weekenddagen open voor mensen die behoefte hebben aan een warme plek, een luisterend oor of een goedkoop bord eten.

Volgens coördinator Titia de Boer ontstond het huis uit de sociale betrokkenheid van ds. Van der Berg: ,,Hij werkte in de jaren tachtig in Leeuwarden, maar hij had geen eigen gemeente. Hij was veel op straat en sprak daar met iedereen.”

Aanloophuis

Zo leerde de predikant mensen kennen die op straat leefden. Hij wilde iets voor hen doen, vooral in de weekenden. De Boer: ,,Daarom verzamelde hij een groep vrijwilligers uit verschillende kerken om zich heen en met hulp van de kerken werd het pand aan de Bagijnestraat aangekocht. Hij opende het huis met een kerstmaaltijd in 1983.”

Deze Kerst is het Aanloophuis alleen tweede kerstdag geopend. ,,Dat is een heel bewuste keuze”, zegt De Boer. ,,We stemmen dat af met het Leger des Heils; zij zijn dit jaar op eerste kerstdag geopend.”

De Boer zorgt er met een groep van ruim honderd vrijwilligers voor dat het huis tegenwoordig het hele jaar op zaterdagen en op zondagen geopend is. Ook met Kerst zijn vrijwilligers nodig. ,,Dat is wel een moeilijke dag om goed te vullen natuurlijk, omdat iedereen ook eigen verplichtingen heeft. Maar uiteindelijk hebben voor woensdag zelfs te veel mensen zich aangemeld. Zo betrokken zijn ze allemaal.”

Luisterend oor

De vrijwilligers zijn veelal verbonden aan een van de kerken in Leeuwarden. ,,We komen duidelijk voort uit die kerken, maar we staan wel echt open voor iedereen”, zegt De Boer daarover.

,,We houden iedere zondagmiddag een kleine kerkdienst in een kapelletje op de bovenverdieping voor wie dat wil. Dan komt er een voorganger en gaan er twee, vier of zes man mee. Ze lezen dan iets uit de Bijbel en er is gelegenheid om ergens bij stil te staan als ze dat willen. Verder lezen we ook bij gezamenlijke maaltijden een stukje uit de Bijbel. Maar we willen niet evangeliseren. Het belangrijkste is een luisterend oor bieden en beschikbaar zijn.”

Bron: https://frieschdagblad.nl/2018/12/25/al-35-jaar-kerstmaaltijden-voor-daklozen-in-het-aanloophuis