Al 35 jaar kerstmaaltijden voor daklozen in het Aanloophuis

[Dit artikel stond in het Friesch Dagblad van 24 december 2018]

Jan Auke Brink

De natte, koude en donkere decembermaand is voor dak- en thuislozen een moeilijke periode. Om ook iets voor hen te kunnen doen, opende ds. Gerlof van der Berg 35 jaar geleden, Kerst 1983, het Aanloophuis aan de Bagijnestraat in Leeuwarden. Woensdag wordt bij het 35-jarig bestaan stilgestaan met een kerstmaaltijd.

foto Jan Spoelstra

Kerst doen we altijd iets bijzonders”, zegt Eduard van Breeden (51) uit Leeuwarden, vrijwilliger bij het Aanloophuis. ,,Woensdag hebben we een korte kerstbijeenkomst en extra lekker eten, dat wordt gesponsord door restaurants. Op dit soort dagen worden we goed bezocht, het gezamenlijk eten wordt gewaardeerd.”

Buitenslaper

Sommige van de mensen komen al jaren lang bij het Aanloophuis, vertelt Van Breeden. ,,Op een beetje drukke zondag komen zo tachtig man binnen. Er zijn gasten die een paar jaar aaneen bij ons komen, soms zijn ze daarna weer een tijdje buiten beeld, maar dan kunnen ze zo ineens weer terugkomen.”

Een deel van de gasten is ‘buiten-slaper’, dat is iemand die overnacht onder bruggen en viaducten of die in het Leeuwarder Bos slaapt. ,,Maar er komen ook veel mensen die thuis de boel niet op orde hebben. De groep verandert de laatste jaren wel. Eerst kwam misschien nog wat vaker de ouderwetse zwerver, waar we een geromantiseerd beeld van hebben. Maar nu zijn het steeds meer mensen met dubbele problematiek, zoals een verslavingsverleden en psychische problemen.”

We komen duidelijk voort uit de kerken, maar we staan open voor iedereen. We evangeliseren niet

Van Breeden is nu acht jaar vrijwilliger bij het Aanloophuis. Zijn vader was 35 jaar geleden bij de oprichting ook al vrijwilliger. ,,In die tijd was het huis ook ’s nachts open, mijn vader draaide toen vaak nachtdiensten, maar dat liep niet altijd goed, er waren te veel problemen. Daarom hebben we nu geen nachtopvang meer.”

Goedkoop bord eten

Het huis, financieel gesteund door de Leeuwarder kerken, staat op weekenddagen open voor mensen die behoefte hebben aan een warme plek, een luisterend oor of een goedkoop bord eten.

Volgens coördinator Titia de Boer ontstond het huis uit de sociale betrokkenheid van ds. Van der Berg: ,,Hij werkte in de jaren tachtig in Leeuwarden, maar hij had geen eigen gemeente. Hij was veel op straat en sprak daar met iedereen.”

Aanloophuis

Zo leerde de predikant mensen kennen die op straat leefden. Hij wilde iets voor hen doen, vooral in de weekenden. De Boer: ,,Daarom verzamelde hij een groep vrijwilligers uit verschillende kerken om zich heen en met hulp van de kerken werd het pand aan de Bagijnestraat aangekocht. Hij opende het huis met een kerstmaaltijd in 1983.”

Deze Kerst is het Aanloophuis alleen tweede kerstdag geopend. ,,Dat is een heel bewuste keuze”, zegt De Boer. ,,We stemmen dat af met het Leger des Heils; zij zijn dit jaar op eerste kerstdag geopend.”

De Boer zorgt er met een groep van ruim honderd vrijwilligers voor dat het huis tegenwoordig het hele jaar op zaterdagen en op zondagen geopend is. Ook met Kerst zijn vrijwilligers nodig. ,,Dat is wel een moeilijke dag om goed te vullen natuurlijk, omdat iedereen ook eigen verplichtingen heeft. Maar uiteindelijk hebben voor woensdag zelfs te veel mensen zich aangemeld. Zo betrokken zijn ze allemaal.”

Luisterend oor

De vrijwilligers zijn veelal verbonden aan een van de kerken in Leeuwarden. ,,We komen duidelijk voort uit die kerken, maar we staan wel echt open voor iedereen”, zegt De Boer daarover.

,,We houden iedere zondagmiddag een kleine kerkdienst in een kapelletje op de bovenverdieping voor wie dat wil. Dan komt er een voorganger en gaan er twee, vier of zes man mee. Ze lezen dan iets uit de Bijbel en er is gelegenheid om ergens bij stil te staan als ze dat willen. Verder lezen we ook bij gezamenlijke maaltijden een stukje uit de Bijbel. Maar we willen niet evangeliseren. Het belangrijkste is een luisterend oor bieden en beschikbaar zijn.”

Bron: https://frieschdagblad.nl/2018/12/25/al-35-jaar-kerstmaaltijden-voor-daklozen-in-het-aanloophuis

Gehaakte dekens

Eind 2018 kregen we 75 van de meer dan 10.000 dekens van ‘de grootste gehaakte deken van de wereld’! Een prachtig gebaar en fijn om mee te kunnen geven tijdens de kerstdagen! Dank!!

Wist u dat zij vorig jaar de ‘meer dan handen vrijwilligers publieksprijs’ hebben gewonnen?

35 jaar Aanloophuis

35 jaar Aanloophuis!

Kerst 1983, een bijzonder project gaat van start; het Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden wordt geopend! (zie historie) Nu, 35 jaar later, is het Aanloophuis nog steeds ieder weekend open! Dit dankzij de vele, vele handen!! Zo bijzonder, al die jaren, al die mensen! Hoeveel bezoekers hebben zich hier welkom geweten?

Aan iedereen die op de één of andere manier een steentje bij gedragen heeft: Dank! Dank voor alle uren, de bakjes koffie, alle glimlachen, welkomstwoorden, luisterende oren, broodjes, pannen soep en de maaltijden. Dank voor het geld, de grapjes, het schoonmaken, het boodschappen doen, de gezellige uren, het delen van verdrietige berichten, het samen luisteren, alle gebeden. Dank voor alle betrokkenheid op welke wijze dan ook!

Jullie werk en uithoudingsvermogen maakt het Aanloophuis tot een warme en veilige plek in een roerige stad!

Hartelijke groet, Titia de Boer.

Nominatie: Meer dan Handen prijs

We zijn genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs!

Door de landelijke organisatie van de Meer dan Handenprijs is onlangs aan de gemeente Leeuwarden gevraagd om maximaal 3 organisaties, projecten of (burger)initiatieven voor te dragen die het verschil maken in de gemeente.

En wij zijn één van hen!
De genomineerden doen mee aan de race naar de landelijke jury- en publieksprijs. Op 15 februari 2019 worden tijdens een landelijke manifestatie de jury- en publieksprijzen uitgereikt door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2018

Van de voorzitter

Namens het bestuur van het Aanloophuis heet ik jullie allemaal van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst: vrijwilligers, sponsoren, bestuursleden.

Velen van jullie zijn al lange tijd bij het Aanloophuis betrokken. Sommige vrijwilligers zijn nog maar net begonnen. Wat ons bindt is de inzet voor de gasten van het Aanloophuis. Of je nu gastvrouw of gastheer, ondersteuner, klusjesman, schoonmaakster, voorganger of bestuurslid bent of bent geweest: we doen het voor onze gasten.

Inmiddels is het 34 jaar geleden dat het Aanloophuis werd opgericht. Nog steeds is het Aanloophuis een vaste waarde in onze stad. Dat merk ik in de contacten : oh het Aanloophuis, wat goed dat jullie er zijn! En hoe vaak niet krijgen we spontaan van alles aangeboden.

We kijken terug op weer een goed jaar. Onze gasten weten ons te vinden, in het weekend en bij de woensdagmaaltijden. Dat zegt iets over de behoefte die er is bij een grote groep mensen. Velen zoeken warmte en gezelligheid en een luisterend oor. Dat zegt tegelijk heel veel over onze gastvrijheid. Mensen komen hier graag, omdat ze zich welkom voelen.

We hebben met sponsoring ons huis op orde kunnen houden, door de renovatie zowel binnen als buiten van het afgelopen voorjaar. Nieuwe vloeren en vernieuwing van goten en muren. Het huis is op orde!

Dan het bestuur. We hebben dit jaar afscheid genomen van een paar bestuursleden. Maar ook weer een nieuwe penningmeester gevonden en er is een vacature vervuld van de Baptistengemeente. Daar zijn we blij mee.

Op dit moment zijn we druk met het nieuwe rookbeleid. We zijn genoodzaakt om het Aanloophuis helemaal rookvrij te maken en onderzoeken de mogelijkheid van een kleine rookruimte voor onze gasten. En dat alles op korte termijn. Ik ben blij met een betrokken club mensen in het bestuur, die veel, soms onzichtbaar werk verzetten.

De afgelopen maanden hebben we onze coördinator wegens ziekte moeten missen. Dat hebben we geweten, m.n. in de drukke decembermaanden. Maar wat is dat goed opgevangen door m.n. de ondersteuners! Zij hebben veel extra diensten gedraaid, de briefings en de mail verzorgd en gesprekken gevoerd met nieuwe vrijwilligers. Ook vele anderen hebben een stapje harder gelopen en boden spontaan aan om taken op zich te nemen. Gelukkig kan onze coördinator haar werk geleidelijk aan weer oppakken.

Lieve mensen, een toost uit op ieders inzet voor het Aanloophuis! Ook in 2018!

Nieuwjaarsborrel – 13 januari 2018

Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2017

In de afgelopen periode heb ik intensief kennis gemaakt met het reilen en zeilen van het Aanloophuis. We kijken terug op weer een druk jaar. In alle opzichten. Allereerst voor wie we ons inzetten: onze gasten. Zij weten ons te vinden. We zien een lichte stijging in het aantal bezoekers, m.n. op de zondagen. Ook het aantal bezoekers van de woensdagmaaltijden neemt toe. Dat zegt iets over de grote behoefte die er is bij een grote groep mensen. Velen zoeken warmte en gezelligheid en een luisterend oor.

Dat zegt ook iets over onze gastvrijheid. Over hoe jullie gastheren en -vrouwen en ondersteuners elke week weer klaar staan om onze gasten met open armen te ontvangen. Ook als incidenteel de spanning rondom een enkele gast oploopt, staan jullie er. Jaar in, jaar uit. En gelukkig vinden we ook altijd weer nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen. Namens het bestuur onze complimenten en dank daarvoor. En aan onze coördinator Titia een groot compliment voor jou als samenbindende factor, richting de gasten en vrijwilligers. Waar zouden we zijn zonder jouw coördinatie? (Een veel te koud woord voor alles wat jij met hart en ziel doet).

We kunnen onze gasten niet ontvangen als er daarom heen niet altijd anderen zouden staan, die ook bereid zijn om ons huis op orde te houden. Als je hier op maandagmorgen binnenstapt, dan is altijd de schoonmaakploeg aan het werk. Er worden dan ook de nodige klusjes en reparaties verricht. Of er is een website die moet worden bijgehouden. Ik ben verrast door zoveel mensen die zich inzetten om de randvoorwaarden te creëren om onze gasten goed te kunnen ontvangen.

Dat brengt mij bij het onderhoud van Bagijnestraat 36: eind deze maand wordt gestart met de renovatie boven. Dit betreft m.n. de vervanging van de vloerbedekking. Na de winter worden de nodige werkzaamheden verricht aan de buitenzijde van het pand. Dankzij vrijgevige sponsoren en fondsen kan deze renovatie worden uitgevoerd. Met veel dank aan degenen die zich hiervoor inzetten.

Dan het bestuur. We hebben dit jaar afscheid genomen van een aantal bestuursleden. We hebben dus helaas een paar vacatures. Er speelt veel op dit moment en dat vergt veel van ons bestuur. Om één ding te noemen: we zullen onze positie moeten bepalen in de veranderende omgeving van de maatschappelijke opvang. Nog steeds is niet bekend, wat er gaat veranderen, maar dát het gaat gebeuren is een ding dat zeker is. Ik ben blij met een betrokken club mensen in het bestuur, die veel, soms onzichtbaar werk verzetten.

Voorzitter bestuur Aanloophuis, 14 januari 2017.

ING-actie ‘Help Nederland Vooruit’ 2016

Het Aanloophuis was één van de vijf genomineerden voor de actie ‘help Nederland vooruit’ van de ING bank.
Iedereen kon tot half maart stemmen op één van de vijf doelen. Veel van onze vrijwilligers en andere betrokkenen hebben hun stem uitgebracht en hun netwerk aangespoord hetzelfde te doen.

Daardoor zijn we op de tweede plaats geëindigd! Een voortreffelijk resultaat dus.
Het Aanloophuis ontvangt hierdoor € 3000,-.

Het bestuur van het Aanloophuis bedankt alle stemmers die aan dit
mooie resultaat hebben bijgedragen!

Nieuwe voorzitter Aanloophuis

Vanaf 1 maart 2016 heeft de stichting het Aanloophuis een nieuwe voorzitter. We zijn blij dat Mw. den Hollander deze taak op zich wil nemen en hopen op een goede tijd samen.
Hieronder een kort stukje waarin ze zichzelf voorstelt.

Graag stel ik mij even voor als de nieuwe voorzitter van het Aanloophuis: Mijn naam is Cocky den Hollander , gehuwd en moeder van 3 volwassen kinderen. Ik werk parttime als ambtenaar bij de gemeente De Fryske Marren (in Joure). Daarnaast zing ik in een cantorij van de protestantse gemeente waar wij lid van zijn. Wij zijn in 2000 vanuit Dordrecht naar Leeuwarden gekomen. De stad heb ik goed leren kennen doordat ik zo’n 9 jaar (tot 2014) gemeenteraadslid ben geweest. Zo heb ik ook kennis gemaakt met het werk van het Aanloophuis. Ik vind het fijn daaraan te kunnen bijdragen.